Bu program doğru yüklenmemiş olabilir penceresi çıkmasınWindows Vista ve 7 bir programın kurulumu sırasında uyumluluk sorunlarını gözlemleyip karşımıza This program might not have installed correctly diye bir mesaj çıkartan windows bileşeni Program


Compatibility Assistant dır , eğer bunun çıkmamasını istiyorsanız servislerden Program compatibility assistence service yi disable etmeniz gerekir yada aşağıdaki vbs scripti kullanarak bu işi kolayaca gerçekleştirebilirsiniz

Servisi kapat:

strComputer = "."

Dim strService(1)
 strService(1) = " 'PcaSvc' "
Set objWMIService = GetObject("winmgmts:\\" & strComputer & "\root\cimv2")

Set colServiceList = objWMIService.ExecQuery _
  ("Select * from Win32_Service Where Name ="_
 & strService(nCounter) & " ")

For nCounter = 1 to 1
 Set colListOfServices = objWMIService.ExecQuery _
 ("Select * from Win32_Service Where Name ="_
 & strService(nCounter) & " ")

 For Each objService in colListOfServices
  objService.StopService()
  errReturnCode = objService.ChangeStartMode("Disabled")

 Next
Next 

Servisi aç:

strComputer = "."

Dim strService(1)
strService(1) = " 'PcaSvc' "
Set objWMIService = GetObject("winmgmts:\\" & strComputer & "\root\cimv2")

Set colServiceList = objWMIService.ExecQuery _
("Select * from Win32_Service Where Name ="_
& strService(nCounter) & " ")

For nCounter = 1 to 1
Set colListOfServices = objWMIService.ExecQuery _
("Select * from Win32_Service Where Name ="_
& strService(nCounter) & " ")

For Each objService in colListOfServices
objService.StartService()
errReturnCode = objService.ChangeStartMode("Automatic")

Next
Next 

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Captcha