Belirli uzantıdaki tüm dosyaları topluca silelim


Dosya uzantılarını vbs ile silme
Bazen bilgisayarımıza indirdiğimiz tüm mp3 dosyalarını silmek isteriz, ama birden çok klasörde birden çok dosya var ise hepsini teker teker silmek bazen zahmetli olabilir. Bu ve bunun gibi birçok


sebeplerle bilgisayarımızdaki belli uzantıdaki dosyaların tamamını silmek istersek aşağıdaki script’i kullanabiliriz. Aşağıdaki scriptin çalıştığı bilgisayardaki MP3 uzantılı dosyalar, otomatik olarak bulunur ve silinir

strComputer = "."
Set objWMIService = GetObject("winmgmts:" _
& "{impersonationLevel=impersonate}!\\" & strComputer & "\root\cimv2")
Set colFiles = objWMIService.ExecQuery _
("Select * from CIM_DataFile where Extension = 'mp3'")
For Each objFile in colFiles
objFile.Delete
Next

Aynı anda birden fazla uzantıyı tarayıp silmek istersek, scripti aşağıdaki gibi editleyebiliriz. (örneğin mp3 ve wma dosyaları..)

strComputer = "."
Set objWMIService = GetObject("winmgmts:" _
& "{impersonationLevel=impersonate}!\\" & strComputer & "\root\cimv2")
Set colFiles = objWMIService.ExecQuery _
("Select * from CIM_DataFile where Extension = 'mp3' OR Extension = 'wma'")
For Each objFile in colFiles
objFile.Delete
Next

Bu şekilde taranacak dosya uzantı sayısını arttırabiliriz. kodları bir notepad e yapıştırıp ve Dosya - Farklı Kaydet... seçeneğine tıklayın

Farklı kaydet

Açılan pencerede herhangi bir isim verin (dosya ismini istediğiniz şekilde düzenleyin ) ve uzantısı .vbs
olarak kaydedip çalıştırın

Dosya ismi


4 Yorum Var
  1. Avatar for Velociraptor
  2. Avatar for erdem
  3. Avatar for Velociraptor
  4. Avatar for erdem

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Captcha