Ethernet kartı MAC adresimizi bulalım (.vbs)


Vbs ile MAC adresimizi bulalım
Eğer ethernet kartınızın MAC adresini bir tıkla kolayca bulmak istiyorsanız bunun için bir .vbs script kullanabilirisniz , aşağıdaki kodları bir notepad e yapıştırıp ve Dosya - Farklı Kaydet...

seçeneğine tıklayın

Farklı kaydet

Açılan pencerede herhangi bir isim verin (dosya ismini istediğiniz şekilde düzenleyin ) ve uzantısı .vbs olarak kaydedip çalıştırın

Dosya ismi

Option Explicit

Dim objWMIService, colItems, objItem, Tst
Set objWMIService = GetObject("winmgmts:\\.\root\cimv2")
Set colItems = objWMIService.ExecQuery ("Select * From Win32_NetworkAdapterConfiguration Where IPEnabled = True")
For Each objItem in colItems
  Tst = Tst & vbCRLF & objItem.MACAddress
Next
MsgBox "MAC-Adresiniz: " & Tst, , WScript.ScriptName

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Captcha