Vbs ile işlem sonlandırma ve yeniden başlatma


Vbs ile işlem sonlandırma
Sorun:

Görev yöneticisinde çalışan bir uygulamayı vbs ile nasıl sonlandıra biliriz.Örneğin explorer.exe bunu sonlandıracak ve tekrar dan çalıştıracak.Bunu vbs ile nasıl yapabiliriz ?

Çözüm: Evet bu mümkündür .bat ta kullanılabilir .vbs de

.bat ile

@echo off
taskkill /f /IM explorer.exe
game.exe
Start explorer.exe

.vbs ile

Set objScriptShell = CreateObject("Wscript.Shell")
objScriptShell.Run "taskkill /f /im explorer.exe", 0, true
On Error Resume Next
objScriptShell.Run "explorer.exe", 0, true

Peki explorer yerine başka bir programı kapatıp yeniden başlatmak istersek , örneğin msn yi restart etmek istersek nasıl yapabiliriz ?

Msn i (Build 15,4...) kapatıp yeniden başlatan kod

Set objScriptShell = CreateObject("Wscript.Shell")
objScriptShell.Run "taskkill /f /im msnmsgr.exe", 0, true
On Error Resume Next
objScriptShell.Run "msnmsgr.exe", 0, true

Durdurma

Set objScriptShell = CreateObject("Wscript.Shell")
objScriptShell.Run "taskkill /f /im explorer.exe", 0, true

Başlatma

Set objScriptShell = CreateObject("Wscript.Shell")
objScriptShell.Run "explorer.exe", 0, true

Set objScriptShell = CreateObject("Wscript.Shell")
bir defa kullanıldığına göre üstteki de bunların birleşimi (düz mantık) , explorer.exe yerine dilediğini yaz , belki bazı programların yeniden başlatılmasında sorun çıkabilir (yolunu bulamayabilir bu sorunda , direkt yolunu belirterek yada Environment variables (çevre değişkenleri) kullanılarak aşılabilir

Set objScriptShell = CreateObject("Wscript.Shell")
objScriptShell.Run "taskkill /f /im explorer.exe", 0, true
objScriptShell.Run "explorer.exe", 0, true

Kodları kullanmak için bir notepad e yapıştırıp ve Dosya - Farklı Kaydet... seçeneğine tıklayın

Farklı kaydet

Açılan pencerede herhangi bir isim verin (dosya ismini istediğiniz şekilde düzenleyin ) ve uzantısı .bat/.vbs olarak kaydedip çalıştırın

Dosya ismi


10 Yorum Var

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Captcha