Vbs ile işlem sonlandırma ve yeniden başlatma


Vbs ile işlem sonlandırma
Sorun:

Görev yöneticisinde çalışan bir uygulamayı vbs ile nasıl sonlandıra biliriz.Örneğin explorer.exe bunu sonlandıracak ve tekrar dan çalıştıracak.Bunu vbs ile nasıl yapabiliriz ?

Çözüm: Evet bu mümkündür .bat ta kullanılabilir .vbs de

.bat ile

@echo off
taskkill /f /IM explorer.exe
game.exe
Start explorer.exe

.vbs ile

Set objScriptShell = CreateObject("Wscript.Shell")
objScriptShell.Run "taskkill /f /im explorer.exe", 0, true
On Error Resume Next
objScriptShell.Run "explorer.exe", 0, true

Peki explorer yerine başka bir programı kapatıp yeniden başlatmak istersek , örneğin msn yi restart etmek istersek nasıl yapabiliriz ?

Msn i (Build 15,4...) kapatıp yeniden başlatan kod

Set objScriptShell = CreateObject("Wscript.Shell")
objScriptShell.Run "taskkill /f /im msnmsgr.exe", 0, true
On Error Resume Next
objScriptShell.Run "msnmsgr.exe", 0, true

Durdurma

Set objScriptShell = CreateObject("Wscript.Shell")
objScriptShell.Run "taskkill /f /im explorer.exe", 0, true

Başlatma

Set objScriptShell = CreateObject("Wscript.Shell")
objScriptShell.Run "explorer.exe", 0, true

Set objScriptShell = CreateObject("Wscript.Shell")
bir defa kullanıldığına göre üstteki de bunların birleşimi (düz mantık) , explorer.exe yerine dilediğini yaz , belki bazı programların yeniden başlatılmasında sorun çıkabilir (yolunu bulamayabilir bu sorunda , direkt yolunu belirterek yada Environment variables (çevre değişkenleri) kullanılarak aşılabilir

Set objScriptShell = CreateObject("Wscript.Shell")
objScriptShell.Run "taskkill /f /im explorer.exe", 0, true
objScriptShell.Run "explorer.exe", 0, true

Kodları kullanmak için bir notepad e yapıştırıp ve Dosya - Farklı Kaydet... seçeneğine tıklayın

Farklı kaydet

Açılan pencerede herhangi bir isim verin (dosya ismini istediğiniz şekilde düzenleyin ) ve uzantısı .bat/.vbs olarak kaydedip çalıştırın

Dosya ismi


10 Yorum Var
  1. Avatar for Velociraptor
  2. Avatar for Emir Öner
  3. Avatar for Velociraptor
  4. Avatar for Abullah
  5. Avatar for Abullah
  6. Avatar for Velociraptor
  7. Avatar for Abdullah
  8. Avatar for Abdullah
  9. Avatar for Velociraptor
  10. Avatar for Caner

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Captcha