.vbs ile Panoya (clipboard) birşey kopyalamak


vbs ile panoya kopyala
Bazen öylesi durumlar olurki .vbs ile clipboard a birşey kopyalanması gerekir işte bunu yapabilmek için aşağıda iki farklı metod verilmiştir , işinize yarayanı seçip kullanabilirsiniz aşağıdaki Kod 1 ile


Deneme 1 ve Deneme 2 yazıları Clipboard a kopyalanacaktır

Kod 1

Msg = " Deneme 1 " & vbCrLf
Msg = Msg & " Deneme 2 "
Set objWord = CreateObject("Word.Application")
objWord.Visible = FALSE
With objWord
.Documents.Add
.Selection.TypeText Msg
.Selection.WholeStory
.Selection.Copy
.Quit 0
End With

aşağıdaki Kod 2 ile Something One , Something Two , Something Three yazıları Clipboarda kopyalanacaktır.

Kod 2

Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell")
Set oExec = WshShell.Exec("clip")
Set oIn = oExec.stdIn
oIn.WriteLine "Something One"
oIn.WriteLine "Something Two"
oIn.WriteLine "Something Three"
oIn.Close

bu kodları bir notepad e yapıştırıp ve Dosya - Farklı Kaydet... seçeneğine tıklayın

Farklı kaydet

Açılan pencerede herhangi bir isim verin (dosya ismini istediğiniz şekilde düzenleyin ) ve uzantısı .vbs olarak kaydedip çalıştırın

Dosya ismi


3 Yorum Var
  1. Avatar for Akhan
  2. Avatar for Velociraptor
  3. Avatar for Akhan

Yorum Ekle

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Captcha