.vbs ile masaüstü kısayolu oluşturmak


Vbs ile masaüstü kısayolu
Eğer Script dilleri ile kıyısından köşesinden meşgul iseniz günün birinde herhangi bir programın kısayolunu masa üstüne atmanız gerekebilir , Hatta bazen bir masaüstüne kısayol atamak istediğiniz dosya program


olmayabilir hatta sadece bir koda ikon atayıp kısayol şeklinde kullanmak isteyebilirsiniz bu ve benzeri durumlarda script dillerinden Vbs yardımımıza koşacaktır. Örneğimizde Benim Downloads klasörümde TeamViewer_Setup_tr.exe diye bir yazılım var ve ben bunun kısayolunu masaüstüne atacağım , genellikle programlar kurulurken buna ihtiyaç duyarlar hele de winrar ile vs küçük programcıklar oluşturuyorsanız , böyle birşeye kesin ihtiyacınız olmuştur

Dim FileName
FileName = "TeamViewer"
Set shortcut = CreateObject("WScript.Shell").CreateShortcut(CreateObject("WScript.Shell").SpecialFolders("Desktop") & + "\" + FileName + ".lnk")
shortcut.Description = "TeamViewer"
shortcut.TargetPath = "%USERPROFILE%\Downloads\TeamViewer_Setup_tr.exe"
shortcut.Arguments = ""
shortcut.Save

Ben üstteki örnekte , C:\Users\velociraptor\Downloads\TeamViewer_Setup_tr.exe nin kısayolunu masaüstüne atadım , dikkat ettiyseniz %USERPROFILE% = C:\Users\velociraptor a karşılık geliyor olup her kullanıcının ismi farklı da olsa eğer download klasöründe TeamViewer_Setup_tr.exe varsa bunun kısayolunu masaüstüne atacaktır (zaten kurulum dosyasında bunu oraya biz atıyorsak hiç sıkıntı yok) üstteki kodda bu yolu kendinize göre editleyiniz ilaveten aşağıdaki kısımları da kısayolunu atayacağınız programa göre değiştiriniz
FileName = "TeamViewer"
shortcut.Description = "TeamViewer"

Bir websayfası kısayolunu masaüstünde oluşturalım:

Set SH = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
DPath = SH.SpecialFolders("Desktop")
Set SC = SH.CreateShortcut(DPath & "\Sordum.lnk")
SC.TargetPath = "https://www.sordum.net/"
SC.IconLocation = SH.ExpandEnvironmentStrings("%SystemRoot%\system32\SHELL32.dll, 14")
SC.Save

127.0.0.1 Local host adresi olduğu için siz buraya arzu ettiğiniz başka bir web sayfa URL sini girebilirsiniz sonrasına kodları bir notepad e yapıştırıp ve Dosya - Farklı Kaydet... seçeneğine tıklayın

Farklı kaydet

Açılan pencerede herhangi bir isim verin (dosya ismini istediğiniz şekilde düzenleyin ) ve uzantısı .vbs olarak kaydedip çalıştırın

Dosya ismi

Vbs ile kısayol oluşturmada kullanılabilecek Parametreler

Peki ama Bir kısayol oluştururken kullanabileceğimiz diğer parametreler nelerdir derseniz aşağıdakiler size yardımcı olacaktır:

1. Eğer Tüm kullanıcıların masaüstünde kısayol oluşturacaksak aşağıdaki kodu kullanırız

allUsersDesktop = objShell.SpecialFolders("AllUsersDesktop")

2. Eğer Mevcut kullanıcı masaüstünde kısayol oluşturacaksak aşağıdaki kodu kullanırız

usersDesktop = objShell.SpecialFolders("Desktop")

3. Yeni Kısayol nerede oluşturulacak (Mesela masaüstü)

Set objShortCut = objShell.CreateShortcut(usersDesktop & "\test.lnk")

4. ikon konumunun yeri , Aşağıdaki parametre eğer bir yazılım kısayolu oluşturulacaksa kullanılmaz

objShortCut.IconLocation = "%WINDIR%\system32\devicecenter.dll"

5. Kısayol nereyi işaret ediyor , ilk kod program exe sini gösterirken ikinci kod eğer program bir parametre ile çalıştırılacaksa kullanılır yoksa kullanılmaz.

objShortCut.TargetPath = ShowAbsolutePath & "\" & "test.exe"
objShortCut.Arguments = "/" & " OFF /LOCK"

6. Eğer bu bir program kısayolu değilse ve sadece bir kod içerecekse aşağıdaki iki parametre ilavesi gereklidir , aşağıda shell den sonra gelen kısmı editlemeniz gerekir

path = "shell:::{A8A91A66-XXXX-YYYY-ZZZZ-04E180695C7A}"
 objShortCut.TargetPath = path

7. Bir açıklama ekleyelim

objShortCut.Description = "Cihazlar ve yazıcı"

8. Kısayolu oluşturalım

objShortCut.Save

Bu kodun birçok arkadaşın işine yarayacağına eminim.

- vbs de mesaj kutuları Burada

- Vbs ile bilgisayar ismi değiştirmek Burada

- Vbs yi yönetici yetkilerinde çalıştıralım Burada

- Vbs ile bir registry anahtarının yedeğini alalım Burada

- Vbs de klavye tuş kombinasyonları Burada


2 Yorum Var

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Captcha