Regedit kaydını .vbs ye çevirmek istiyorum


reg vbs
Sorun :

Elimdeki mevcut registry kaydını .vbs ye çevirmek istiyorum , netten bulduğum bir çevirici hata veriyor ve çevirmiyor , kayıtta hata yok elimdeki bu registry kaydını .vbs ye nasıl çeviririm

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\AllFilesystemObjects\shellex\ContextMenuHandlers\Copy To]
@="{C2FBB630-2971-11D1-A18C-00C04FD75D13}"

Çözüm: Bunu iki yöntemle yapabilirsin fakat en sağlamı ilk verdiğim kayıt , çünkü RegWrite metodunun bazı sakıncaları var
1. REG_MULTI_SZ değerlerini desteklemez
2. REG_BINARY e bir DWORD yazabilir daha uzunlarını desteklemez

Const HKEY_CLASSES_ROOT = &H80000000
strComputer = "."
Set objReg=GetObject( _
    "winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}!\\" & _
   strComputer & "\root\default:StdRegProv")

strKeyPath = "AllFilesystemObjects\shellex\ContextMenuHandlers\Copy to"
objReg.CreateKey HKEY_CLASSES_ROOT,strKeyPath
strValue = "{C2FBB630-2971-11D1-A18C-00C04FD75D13}"
objReg.SetStringValue HKEY_CLASSES_ROOT,_
    strKeyPath,strValueName,strValue
WScript.Echo "istediğin değer oluşturuldu bien"

yada RegWrite yöntemi ile

Dim WshShell, bKey
Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
WshShell.RegWrite "HKCR\AllFilesystemObjects\shellex\ContextMenuHandlers\Copy to\", "{C2FBB630-2971-11D1-A18C-00C04FD75D13}"
WScript.Echo "istediğin değer RegWrite ile oluşturuldu bien"

Velociraptor


Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Captcha