.vbs ile bir .txt dosyasından yazı okutalım


.vbs ile bir .txt dosyasından yazı okutalım
Bazen bir .txt dosyasına tutulan log ların bir tıkla ekrana getirilmesi faydalı olmaktadır , işte herhangi bir .txt dosyasındaki yazıyı bir .vbs scripti ile okutup ekrana getirebilirsiniz bunun için aşağıdaki


kodları kullanmanız yeterli olacaktır bu kodları bir notepad e yapıştırıp ve Dosya - Farklı Kaydet... seçeneğine tıklayın

Farklı kaydet

Açılan pencerede herhangi bir isim verin (dosya ismi ve uzantısı kısmını isteğinize göre düzenleyin) ve .vbs olarak kaydedip çalıştırın

Farklı kaydette dosya ismi ve uzantısı

Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set objFile = objFSO.OpenTextFile("c:\deneme.txt", ForReading)

Const ForReading = 1

Dim arrFileLines()
i = 0
Do Until objFile.AtEndOfStream
Redim Preserve arrFileLines(i)
arrFileLines(i) = objFile.ReadLine
i = i + 1
Loop
objFile.Close

'Then you can iterate it like this

For Each strLine in arrFileLines
WScript.Echo strLine
Next

kod c:\deneme.txt dosyasında yazanı ekrana getirmektedir siz ihtiyaca göre bu kısmı düzenleyiniz.


4 Yorum Var

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Captcha