Windows gezginini yeniden başlatan scriptler


Windows exploreri yeniden başlat
Bilindiği üzere Windows explorerin yeniden başlatılması bazı durumlarda bizlere kolaylık sağlamaktadır , nedir bu durumlar derseniz ; mesela fareniz bir ikona tıkladığınızda donma yapmıştır yada


silmek istediğiniz bir dosya / klasör erişim engellendi hatası veriyordur... Buradaki yazımızda bir kısa yolla bu işin nasıl yapıldığını anlatmış fakat kullanılabilecek Scriptlerden bahsetmemiştik , işte bu yazımızın konusuda bu scriptler:

1. Bat Kodları

@echo off
taskkill /f /im explorer.exe
start explorer.exe

2. Vbs Kodları

On Error Resume Next
' Kill Explorer.exe
strComputer = "."
Set objWMIService = GetObject("winmgmts:" _
  & "{impersonationLevel=impersonate}!\\" & strComputer & "\root\cimv2")
Set colProcessList = objWMIService.ExecQuery _
  ("Select * from Win32_Process Where Name = 'explorer.exe'")
For Each objProcess in colProcessList
  objProcess.Terminate(1)
Next
' Launch Explorer.exe
Set objShell = CreateObject("Wscript.Shell") 
objShell.Run "explorer.exe" 
Set objShell = Nothing
Wscript.exit

2. PowerShell Kodları

$proc = Get-Process

foreach ($objItm in $proc) {
  If ($objItm.ProcessName -eq "explorer") {
    kill $objItm.ID
  }
}

bu kodları bir notepad e yapıştırıp ve Dosya – Farklı Kaydet… seçeneğine tıklayın

Farklı kaydet

Açılan pencerede herhangi bir isim verin (dosya ismi ve uzantısı kısmını isteğinize göre düzenleyin) ve .bat/.vbs/.ps1 olarak kaydedip çalıştırın , (ps1 - Powershell uzantısıdır.)

Farklı kaydette dosya ismi ve uzantısı

Eğer üstteki şekilde kodları Not defterine yapıştırıp sonrada bat, vbs veya Ps1 şeklinde kaydetmek yerine yukarıda kodları verilen scriptlerin hazır hallerini aşağıdaki indirme linkinden indirip zipten çıkarttıktan sonra bir tıkla çalıştırmak isterseniz buyrun edinme Linki

Download


4 Yorum Var

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Captcha