Sistem Geri Yükleme de boş takvimBilgisayarınız da olan bazı sorunlardan dolayı Sistem Geri Yükleme hizmetine başvurduysanız ve sistem geri yüklemede hiç bir tarihin olmadığını gördüyseniz ...1) Aşağıdaki kodu kopyalayın not defterine yapıştırın

Windows Registry Editor Version 5.00

  [HKEY_CLASSES_ROOT\.htc]
  "Content Type"="text/x-component"
  @="htcfile"

  [HKEY_CLASSES_ROOT\MIME\Database\Content Type\text/x-component]
  "CLSID"="{3050f4f8-98b5-11cf-bb82-00aa00bdce0b}"
  "Extension"=".htc"

  [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{3050f4f8-98b5-11cf-bb82-00aa00bdce0b}]
  @="Microsoft Html Component"
  [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{3050f4f8-98b5-11cf-bb82-00aa00bdce0b}\InProcServer32]
  @="C:\\WINDOWS\\System32\\mshtml.dll"
  "ThreadingModel"="Apartment""

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.htc]
  "Content Type"="text/x-component"
  @="htcfile"

2) Not defterinin sol üst köşesinden Dosya > Farklı kaydet deyin.
3) Dosya Türü bölümüne tırnaklar dahil "Sistem Geri Yükleme Boş Takvim.reg" yazın masaüstüne kaydedin.
Ardından masaüstündeki Sistem Geri Yükleme Boş Takvim dosyasına çift tıklatın Evet deyin sonra Tamam deyin bilgisayarınızı yeniden başlatın
yada hazirini buradan dwnload edin, eger bu ise yaramadiysa başlat calistira aşağıdakini yazıp enter deyin

cmd /c regsvr32 /s jscript.dll && regsvr32 /s vbscript.dll && regsvr32 /i /s mshtml.dll 

Not: Windows XP içindir


Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Captcha