.vbs ile Bir registry değerini okutalım


vbs script ile registry değerini okutalım
Çoğu zaman sistemde bir registry değerinin istediğimiz değerde olup olmadığını kontrol etmemiz gerekebilir , mesela en son karşımıza çıkan örnekte yeni bir işletim sisteminin Nt numarasının

registry deki değerini öğrenmemiz gerekiyordu , elbette Burada ki örnekle o anahtara zıplanabilir peki ya aynı anda 3-4 registry anahtarının değerini görüntülemek istersek ? işte bu gibi sorunları aşmak için .vbs ile registry anahtar değerini okutup ekrana getirmek en pratik yoldur , aşağıdaki örnekte Windows ismini ve sürüm numarasını bir tıkla registry den okutup ekrana getiriyoruz:

'Edited by velociraptor www.sordum.net 28.03.2015
function readFromRegistry (strRegistryKey, strDefault )
Dim WSHShell, value
On Error Resume Next
Set WSHShell = CreateObject("WScript.Shell")
value = WSHShell.RegRead( strRegistryKey )
if err.number <> 0 then
readFromRegistry= strDefault
else
readFromRegistry=value
end if
set WSHShell = nothing
end function

str = readfromRegistry("HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProductName", "ProductName")
str2 = readfromRegistry("HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\CurrentVersion", "CurrentVersion")
wscript.echo "Windows ismi :" & str & vbNewLine &  "Windows sürümü :" & str2

Üsteki kodu bir not defterine yapıştırıp herhangi bir isim verelim ve sonu .vbs olacak şekilde kaydedelim (read_registry.vbs) ve çalıştıralım bende aşağıdaki çıktıyı verdi

vbs ile registry değeri okut

Script in yaptığı iş : aşağıdaki registry anahtarına gidip ProductName ve CurrentVersion değerlerini okumak ve ekrana yansıtmak

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion

Microsoft İşletim sistemi version numaralarını Buradaki yazısında vermişti bu numaralar bir yazılımın işletim sistemini otomatik olarak algılamasında kullanılabilir , mesela yazılım registry değerini okuyup eğer Windows 7 ise başka bir menü Windows 8.1 ise başka bir menü sunabilir , elbette kullanım alanı hayal gücümüze bağlı olarak çok farklı da olabilir , üstteki scriptte okutulacak registry anahtar ve değerleri istenen sayıda arttırılabilir.


Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Captcha