.vbs ile IP adresi değişikliği


vbs ile ip değiştirmek
.vbs ile DNS değişkliğini anlattığımız konuya bir arkadaş yorum olarak .vbs ile nasıl IP değiştirilir diye sormuştu Burada , unun cevabını yorum olarak oraya yazmak pek pratik olmayacağından

ayrı bir konu başlığında açıklama getirme gereği duyduk , elbette buradaki IP değişikliği onun sorduğu anlamıyla değilde mesela network (Ağ) yöneticilerinin işine yaraması muhtemel şekliyle verilecektir , evet .vbs scriti ile bir tıkla aynı anda aşağıdakileri değiştirebilirsiniz

1. IP adresi
2. Alt ağ maskesi
3. Varsayılan ağ geçidi
4. Tercih edilen DNS sunucusu
5. Diğer Dns sunucusu

.vbs ile ağ ayarları

Üstte de görüldüğü üzere bir taşla (tıkla) 5 kuş vurulabiliyor , hatta bilgisyarın her açılışında bunun olması sağlanabilir yani scripti zamanlanmış görevler veya başlangıç klasörüne atarak ta üsttekileri otomatik yaptırtabilirsiniz.

.vbs ile IP değiştiren script

Aşağıdaki vbs scriptini çalıştırabilmek için kodu kopyaladıktan sonra bir notepad e yapıştın ve bir isim verip uzantısı .vbs olacak şekilde kaydedin , gerekli yerlerini düzenledikten sonra tıklayıp çalıştırabilirsiniz.

Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
If WScript.Arguments.length = 0 Then
Set ObjShell = CreateObject("Shell.Application")
ObjShell.ShellExecute "wscript.exe", """" & _
WScript.ScriptFullName & """" &_
 " RunAsAdministrator", , "runas", 1
Else
end if 

Dim strIPAddress
Dim strSubnetMask
Dim strGateway
Dim intGatewayMetric
Dim strDns1
Dim strDns2

strIPAddress = "192.168.1.174"
strSubnetMask = "255.255.255.0"
strGateway = "192.168.1.1"
intGatewayMetric = 1
strDns1 = "192.168.1.1"
strDns2 = ""

Set objShell = WScript.CreateObject("Wscript.Shell")
objShell.Run "netsh interface ip set address name=""Local Area Connection"" static " & strIPAddress & " " & strSubnetMask & " " & strGateway & " " & intGatewayMetric, 0, True
objShell.Run "netsh interface ip set dns name=""Local Area Connection"" static "& strDns1, 0, True
objShell.Run "netsh interface ip add dns name=""Local Area Connection"" addr="& strDns2, 0, True
Set objShell = Nothing
WScript.Quit

Kodda düzenlenecek yer aşağıdaki kısımlardır:

strIPAddress = "192.168.1.174" - IP Adresimiz
strSubnetMask = "255.255.255.0" - Alt Ağ maskesi
strGateway = "192.168.1.1" - Varsayılan ağ geçidi
strDns1 = "192.168.1.1" - Tercih edilen DNS sunucusu
strDns2 = "" -  Diğer DNS sunucusu

Dikkat ettiyseniz , mesela Diğer DNS sunucusunu boş bırakmak istersek , sadece çift tırnak kullanmamız yeterlidir , eğer içine bir DNS sunucusu yazssaydım , vbs scriptine tıklandığında diğer DNS sunucusu olarak atanacaktı. Kullandığımız WordPress sistemi bazen çift tırnakları virgüle çevirebildiğinden scripti aşağıdaki linktende indirebilirsiniz:

Vbs ile IP değişikliği scripti Download


4 Yorum Var
  1. Avatar for Velociraptor
  2. Avatar for ugur
  3. Avatar for Velociraptor
  4. Avatar for cetoxim

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Captcha