Bilgisayar adını değiştirelimBazen bu basit bilgiyi manuel uygulamaya kalktigimizda bazi nedenlerden dolayi uygulanamadigini görürüz , bu da bize diger yol olan registry i mecbur kilarManuel: Bilgisayarıma Sag Tıklayalim > Özellikler > Bilgisayar Adı > Degistir

Registry:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ComputerName\ComputerName]
"ComputerName"="sordum.com"

Vbs ile:

Name = "bilgisayar adi gelecek"
Password = "password gelecek"
Username = "kullanıcı adi gelecek"

Set objWMIService = GetObject("Winmgmts:root\cimv2")

' Call always gets only one Win32_ComputerSystem object.
For Each objComputer in _
 objWMIService.InstancesOf("Win32_ComputerSystem")

 Return = objComputer.rename(Name,Password,Username)
 If Return <> 0 Then
 WScript.Echo "Rename failed. Error = " & Err.Number
 Else
 WScript.Echo "Rename succeeded." & _
 " Reboot for new name to go into effect"
 End If

Next

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Captcha