Windows ürün anahtarınızı Programsız bulunWindows ürün anahtarınızı kaybettiyseniz yada format atacaksiniz fakat Cd nizi kaybettiniz , ve pc nizde yapistirili etiket te sökülmüs (veya laptopun latindaki) , bu ve benzeri durumlarda


hicbir program kullanmadan Cd key inizi bulabilirsinsiz bunun için aşağıdaki kodu not defterine yapistiripuzantısıni .vbs yapmaniz ve calistirmaniz yeterlidir , kodu calistirdiginiz yerde XP_Serial_Key.txt dosyasi olusacaktir , içinde de keyiniz 🙂

Public Function sGetXPCDKey()

Dim bDigitalProductID
Dim bProductKey()
Dim bKeyChars(24)
Dim ilByte
Dim nCur
Dim sCDKey
Dim ilKeyByte
Dim ilBit

ReDim Preserve bProductKey(14)

Set objShell = CreateObject("WScript.Shell")

bDigitalProductID = objShell.RegRead("HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\Windows NT\CurrentVersion\DigitalProductId")

Set objShell = Nothing

For ilByte = 52 To 66
bProductKey(ilByte - 52) = bDigitalProductID(ilByte)
Next

'Possible characters in the CD Key:
bKeyChars(0) = Asc("B")
bKeyChars(1) = Asc("C")
bKeyChars(2) = Asc("D")
bKeyChars(3) = Asc("F")
bKeyChars(4) = Asc("G")
bKeyChars(5) = Asc("H")
bKeyChars(6) = Asc("J")
bKeyChars(7) = Asc("K")
bKeyChars(8)= Asc("M")
bKeyChars(9) = Asc("P")
bKeyChars(10) = Asc("Q")
bKeyChars(11) = Asc("R")
bKeyChars(12) = Asc("T")
bKeyChars(13) = Asc("V")
bKeyChars(14) = Asc("W")
bKeyChars(15) = Asc("X")
bKeyChars(16) = Asc("Y")
bKeyChars(17) = Asc("2")
bKeyChars(18) = Asc("3")
bKeyChars(19) = Asc("4")
bKeyChars(20) = Asc("6")
bKeyChars(21) = Asc("7")
bKeyChars(22) = Asc("8")
bKeyChars(23) = Asc("9")

For ilByte = 24 To 0 Step -1

nCur = 0

For ilKeyByte = 14 To 0 Step -1
'Step through each byte in the Product Key
nCur = nCur * 256 Xor bProductKey(ilKeyByte)
bProductKey(ilKeyByte) = Int(nCur / 24)
nCur = nCur Mod 24
Next

sCDKey = Chr(bKeyChars(nCur)) & sCDKey
If ilByte Mod 5 = 0 And ilByte <> 0 Then sCDKey = "-" & sCDKey
Next

sGetXPCDKey = sCDKey

End Function

Public Function Question()
Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Dim Ans

Ans = MsgBox("Yes = Write Windows XP Serial key to the C Drive and No = Prompt with Serial key",4)

If Ans = vbYes then

Set oOutFile = objFSO.CreateTextFile("XP_Serial_Key.txt")

oOutFile.WriteLine sGetXPCDKey
else
wscript.echo sGetXPCDKey
End If
End Function

call Question 

yada aşağıdakini indirip calistirabiliriniz

velociraptor


Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Captcha