boot.ini nizi Cmd ekranından düzenleyinBoot ininiz ile ilgili islemleri cmd ekranından da yapabilirsiniz , bunun için hangi komutlari kullanabileceginiz bu yazimizda aciklanmaya calisildiİşletim Sistemi Ekleme
Komut isteminde aşağıdakini yazın:

bootcfg /copy /d İşletim Sistemi Açıklaması /ID#
bootcfg /copy /D "Windows XP Professional" /id1

Burada İşletim Sistemi Açıklaması bir metin açıklamadır (örneğin, Windows XP Home Edition) ve # de kopyanın oluşturulduğu BOOT.INI dosyası işletim sistemleri bölümündeki önyükleme girdisi kimliğini belirler.

İşletim Sistemi Kaldırma
Komut isteminde aşağıdakini yazın:

bootcfg /delete /ID#

Burada #, BOOT.INI dosyasının işletim sistemleri bölümünden silinmesini istediğiniz önyükleme girdisi kimliğini belirler (örneğin, listelenen ikinci işletim sistemi için 2).

Varsayılan İşletim Sistemini Ayarlama
Komut isteminde aşağıdakini yazın:

bootcfg /default /ID#

Burada #, varsayılan olarak atanacak işletim sisteminin BOOT.INI dosyasındaki işletim sistemleri bölümünde yer alan önyükleme girdisi kimliğidir.

Zaman Aşımını Ayarlama
Komut isteminde aşağıdakini yazın: bootcfg /timeout# Burada #, varsayılan işletim sisteminin yüklenmeye başlaması için beklenmesi gereken süreyi saniye olarak belirler

Örnek uygulama:
Diyelimki boot dosyamizi bir .bat dosyasi yardimi sayesinde bir tik ile degistirmek istiyoruz (aşağıdaki mavi yerleri)
Orjinali:
[boot loader]
timeout=4
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect
C:\CMDCONS\BOOTSECT.DAT="Microsoft Windows XP Herstelconsole" /cmdcons

yenisi:
[boot loader]
timeout=4
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect
C:\CMDCONS\BOOTSECT.DAT="Herstelconsole" /cmdcons
Cözüm:
Bunu iki yoldan yapabiliriz:
1. cmd ekranından ve/veya .bat a aşağıdaki komutlari yazarak:

bootcfg /copy /d "XP Professional" /id 1
bootcfg /copy /d "Herstelconsole" /id 2
bootcfg /delete /id 2
bootcfg /delete /id 1

2. .bat dosyasi yardimi ile

@echo off

ATTRIB  -R -S -H %systemdrive%\boot.ini

del /F /Q %systemdrive%\boot.ini

SET inifile="%systemdrive%\boot.ini"

ECHO [boot loader] >> %inifile%
ECHO timeout=4 >> %inifile%
ECHO default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS >> %inifile%
ECHO [operating systems] >> %inifile%
ECHO multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect >> %inifile%
ECHO C:\CMDCONS\BOOTSECT.DAT="HerstelConsole" /cmdcons >> %inifile%

ATTRIB  +R +S +H %systemdrive%\boot.ini

PAUSE

Derleme: velociraptor


Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Captcha