vbs ile bir dosyanın ismini değiştirme


vbs ile bir dosyanın ismini değiştirme
Visual Basic Script (.vbs) ile çeşitli işlemler yapılabilmektedir sayfalarımızda bu konuda çeşitli örnekler bulmanız mümkün , script dilleri elle saatler sürecek bazı işlemleri birkaç saniyede gerçekleştirmemizi

sağladıkları için benim çokça başvurduğum bir araç , eğer sistem yöneticisi iseniz veya bir teknik servis işinde çalışıyorsanız birçok eylemi otomatikleştirmeniz gerekecektir yoksa elle yaparak başa çıkamazssınız , bu otomatikleştirme işlemleri sırasında bazen bir dosyayı yeniden adlandırmak veya bir klasör içerisinde sadece uzantısını bildiğimiz bir dosyayı yeniden adlandırmak durumunda kalabiliyoruz , mesela bir klasör içerisinde otomatik olarak oluşan ve uzantısı .txt olan bir kayıt dosyası olsun bunu yeniden adlandırmak icebettiğinde ismini bilmediğimiz için bu işlem için belkide bir sürü alt klasör açıp ilgili dosyayı bulup yeniden isimlendireceğiz oysa scriptler işte bu tür işlemleri kolayaştırmak için oluşturulurlar , bu yazımızda da basit şekilde bir dosyayı yeniden adlandırma üzerinde duracağız.

vbs ile yeniden adlandır

Masaüstümüzde a.txt isminde bir dosyamız olsun ve bunun ismini sordum.txt dosyası yapmak zorunda olduğumuzu varsayalım her defasında 1.üzerine tıklayıp 2.yeniden adlandır deyip 3.sordum yazmaktansa küçük bir vbs ile bu işlemi yapabiliriz kullanacağımız kodlar aşağıda

Dim Fso
Set Fso = WScript.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Fso.MoveFile "a.txt", "sordum.txt"

Görüldüğü gibi yeniden adlandırma işlemi için Movefile yöntemi kullanılmıştır , kodları vbs şeklinde kaydedip çalıştırdığımızda a.txt dosyasının ismini sordum.txt yapacaktır.

Sadece uzantısı bilinen bir dosyanın ismini değiştirme

Örneğimizi biraz daha geliştirirsek yine masaüstümüzde "depo" isimli bir klasör ve bunun içerisinde de x.txt dosyasının olduğunu varsayalım , fakat buradaki sorunumuz bu x.txt dosyasının isminin bilinmiyor olmasıdır çalıştıracağımız bir script ile "depo" klasörü içerisindeki ismi bilinmeyen dosya ismini vbs ile değiştireceğiz bunun için aşağıdaki kodları kullanacağız

Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")

set oFldr = fso.getfolder("C:\Users\velociraptor\Desktop\depo\")

for each ofile in oFldr.Files
 if lcase(fso.GetExtensionName(ofile.Name)) = "txt" then
 ofile.name = "sordum.txt"
  Exit for
 end if
Next

kodlardan da anlaşıldığı üzere script ofile.name = "sordum.txt" satırı ile "depo" klasörü içerisinde gördüğü .txt uzantılı dosya ismini sordum.txt olarak yeniden adlandırdı. Elbetteki ben yol olarak masaüstümdeki "depo" klasörünü belirttim sizler bu yolu değiştirip istediğiniz bir klasörü işaret edebilirsiniz , üstteki kodların hazır hallerini aşağıdaki indirme linkinden edinebilirsiniz eğer vbs ile toplu uzantı değişimi için kaynak arıyorsanız Buradan faydalanabilirsiniz

Download


2 Yorum Var
  1. Avatar for Velociraptor
  2. Avatar for Erdem Demir

Yorum Ekle

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Captcha