Registry düzenlemede seçenekler


Registry düzenleme seçenekleri
Windowsun birçok ayarı registry de saklanır , ve burada değişiklik yapabilmek için genellikle farklı yollar mevcuttur , mesela WSH (Windows script host) yi devre dışı bırakmak için registry ye "Enabled" isminde

bir DWORD eklenir ve değeri "0" yapılırsa "Windows script host" devre dışı bırakılmış olur değeri "1" yapılırsa "Windows script host" tekrar aktif hale getirilmiş olur , bu örnek windowsun bazı bileşenlerini aktif - pasif etmek için son derece güzel bir örnektir ve birçok windows bileşeni aynı şekilde aktif - pasif edilebilir , sayfa sonundaki linkten indireceğinniz dosyanın içerisinde WSH yi aktif - pasif yapmak için aşağıdaki yöntemlerin hepsi kodları ile birlikte verilmiştir:

1. Reg dosyası şeklinde
2. Bat dosyası ile .reg dosyasını çağırmak
3. Temp dosyasında oluşup buradan çalışan .bat dosyası
4. Registry kayıtlarını içeren bat dosyası
5. bat dosyası içerisinde reg add , reg delete yöntemlerini kullanmak
6. Vbs yöntemi

Elbette sayfa sonundan indirilen dosyada dikkat edilmesi gereken bazı hususlar mevcuttur , mesela oradaki .bat dosyalarının mutlaka sağ tıklanıp Yönetici yetkilerinde çalıştır denilmesi gerekmektedir, yoksa ya hata verecektir yada istenen işlemi yapmayacaktır. Aşağıda farklı olması açısından "WaitToKillAppTimeout" isimli bir REG_SZ değeri ele alınmıştır ayrıntılar için bakınız , kısaca açıklayacak olursak ; windows kapanışı sırasında windowsun , kullanıcı işlemlerinin kapanmasını nekadar süre beklemesi gerektiği ile ilgili bir anahtardır , varsayılanı 20 saniyedir fakat biz genelde bunu 2 sn olarak ayarlar ve kullanırız işte üstte sayılan 6 yöntemin bu anahtar için kodları ve açıklamaları:

1.Yol: Klasik ve en çok kullanılan yöntemdir ilgili anahtarı bir registry editörü ile açar dışa aktar der alırız ve diğer bilgisyarlarda çift tıklar çalıştırırız böylece aynı ayar onlarda da uygulanmış olur işte ilgili kayıt

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control]
"WaitToKillServiceTimeout"="2000"

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Desktop]
"WaitToKillAppTimeout"="2000"
"AutoEndTasks"="1"
"HungAppTimeout"="5000"

2.yol: Bu registry kaydını bir .bat dosyası ile çağırır ve o şekilde çalıştırırız , üstteki kaydı kapanis.reg olarak "%systemdrive%\install\" yoluna attığımız varsayarsak ilgili kayıt aşağıdaki şekilde olacaktır (Kullanıcı hesabı denetimi açıksa .bat dosyasının Yönetici yetkilerinde çalıştırılması gerekir)

ECHO.
ECHO Applying Registry Tweaks...
REGEDIT /S %systemdrive%\install\kapanis.reg

3.yol: Öyle bir .bat dosyası oluştururuzki bu bat dosyası TEMP klasörü içerisinde ilgili registry kaydını oluşturur - çalıştırır ve son olarakta siler (Kullanıcı hesabı denetimi açıksa .bat dosyasının Yönetici yetkilerinde çalıştırılması gerekir)

@ECHO OFF
> "%Temp%.\DefOpen.reg" ECHO Windows Registry Editor Version 5.00
>>"%Temp%.\DefOpen.reg" ECHO.
>>"%Temp%.\DefOpen.reg" ECHO [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control]
>>"%Temp%.\DefOpen.reg" ECHO "WaitToKillServiceTimeout"="2000"
>>"%Temp%.\DefOpen.reg" ECHO.
>>"%Temp%.\DefOpen.reg" ECHO [HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Desktop]
>>"%Temp%.\DefOpen.reg" ECHO "WaitToKillAppTimeout"="2000"
>>"%Temp%.\DefOpen.reg" ECHO "AutoEndTasks"="1"
>>"%Temp%.\DefOpen.reg" ECHO "HungAppTimeout"="5000"
>>"%Temp%.\DefOpen.reg" ECHO.
START /WAIT REGEDIT /S "%Temp%.\DefOpen.reg"
DEL "%Temp%.\DefOpen.reg"

4.yol: .bat dosyası ilgili registry kaydını içerir (aşağıda) - Kullanıcı hesabı denetimi açıksa .bat dosyasının Yönetici yetkilerinde çalıştırılması gerekir

REGEDIT4
; @ECHO OFF
; CLS
; REGEDIT.EXE /S "%~f0"
;  EXIT

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control]
"WaitToKillServiceTimeout"="2000"

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Desktop]
"WaitToKillAppTimeout"="2000"
"AutoEndTasks"="1"
"HungAppTimeout"="5000"

5.yol: Bat dosyasının reg add , reg delete yöntemleri sayesinde ilgili registry değerlerini eklemek , silmek veya değiştirmek (Kullanıcı hesabı denetimi açıksa .bat dosyasının Yönetici yetkilerinde çalıştırılması gerekir)

@Echo off
reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control" /v WaitToKillServiceTimeout /t REG_SZ /d 2000 /f
reg add "HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Desktop" /v WaitToKillAppTimeout /t REG_SZ /d 2000 /f
reg add "HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Desktop" /v HungAppTimeout /t REG_SZ /d 5000 /f
reg add "HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Desktop" /v AutoEndTasks /t REG_SZ /d 1 /f
Exit

6.yol: Bunun için bir .vbs scriptinden faydalanılabilir

Dim WshShell, bKey
Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")

WshShell.RegWrite "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\WaitToKillServiceTimeout", "2000", "REG_SZ"
WSHShell.RegWrite "HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Desktop\WaitToKillAppTimeout", "2000", "REG_SZ"
WSHShell.RegWrite "HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Desktop\AutoEndTasks", "1", "REG_SZ"
WSHShell.RegWrite "HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Desktop\HungAppTimeout", "5000", "REG_SZ"
WScript.Echo "Windows kapanış optimizasyonu yapıldı"

İlk başta verilen örneğin (WSH kapatıp - açma ve üstteki örneklerin hazır dosyalarını aşağıdaki linkten download edebilirsiniz. Lütfen kaynak belirtmeden kullanmayınız

Download


5 Yorum Var

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Captcha