Windows ta Sağ tık = Görünüm SeçenekleriAşağıdaki regiğstry kayıtları Şağ tuş menüsüne görünüm seçenekleri ekler..Bu menüde sırasıyla; Gizli dosyaları Göster/Gizle ,Sistem dosyalarını Göster/Gizle, Dosya Uzantılarını


Göster/Gizle,Dosya Önizlemelerini Göster/Gizle)
Yanlızca Win 7 için uygundur..
install:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Directory\Background\shell\Toggle]
"MUIVerb"="Görünüm Seçenekleri"
"SubCommands"="Gizli Dosyaları Göster/Gizle;Sistem Dosyalarını Göster/Gizle;Dosya Uzantılarını Göster/Gizle;Dosya Önizlemelerini Göster/Gizle"
"icon"="%SystemRoot%\\\\System32\\\\shell32.dll,155"
"extended"=""

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CommandStore\shell\Gizli Dosyaları Göster/Gizle]
@="Gizli Dosyaları Göster/Gizle"
"icon"="%SystemRoot%\\System32\\shell32.dll,155"
"extended"=""

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CommandStore\shell\Gizli Dosyaları Göster/Gizle\command]
@="wscript.exe \"C:\\Windows\\System32\\showhidden.vbs\""

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CommandStore\shell\Sistem Dosyalarını Göster/Gizle]
@="Sistem Dosyalarını Göster/Gizle"
"icon"="%SystemRoot%\\System32\\shell32.dll,155"
"extended"=""

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CommandStore\shell\Sistem Dosyalarını Göster/Gizle\command]
@="wscript.exe \"C:\\Windows\\System32\\showshidden.vbs\""

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CommandStore\shell\Dosya Uzantılarını Göster/Gizle]
@="Dosya Uzantılarını Göster/Gizle"
"extended"=""
"icon"="%SystemRoot%\\System32\\shell32.dll,155"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CommandStore\shell\Dosya Uzantılarını Göster/Gizle\command]
@="wscript.exe \"C:\\Windows\\System32\\showextension.vbs\""

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CommandStore\shell\Dosya Önizlemelerini Göster/Gizle]
@="Dosya Önizlemelerini Göster/Gizle"
"extended"=""
"icon"="%SystemRoot%\\System32\\shell32.dll,155"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CommandStore\shell\Dosya Önizlemelerini Göster/Gizle\command]
@="wscript.exe \"C:\\Windows\\System32\\showprewiev.vbs\""

showextension.vbs

Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell")
strValue = "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\HideFileExt"
strIconsOnly = WshShell.RegRead(strValue)
If strIconsOnly = 0 Then
WshShell.RegWrite strValue,1,"REG_DWORD"
Else
WshShell.RegWrite strValue,0,"REG_DWORD"
End If
WshShell.SendKeys "{F5}"

showhidden.vbs

Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell")
strValue = "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Hidden"
strIconsOnly = WshShell.RegRead(strValue)
If strIconsOnly = 2 Then
WshShell.RegWrite strValue,1,"REG_DWORD"
Else
WshShell.RegWrite strValue,2,"REG_DWORD"
End If
WshShell.SendKeys "{F5}"

showprewiev.vbs

Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell")
strValue = "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\IconsOnly"
strIconsOnly = WshShell.RegRead(strValue)
If strIconsOnly = 0 Then
WshShell.RegWrite strValue,1,"REG_DWORD"
Else
WshShell.RegWrite strValue,0,"REG_DWORD"
End If
WshShell.SendKeys "{F5}"

showshidden.vbs

Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell")
strValue = "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\ShowSuperHidden"
strIconsOnly = WshShell.RegRead(strValue)
If strIconsOnly = 0 Then
WshShell.RegWrite strValue,1,"REG_DWORD"
Else
WshShell.RegWrite strValue,0,"REG_DWORD"
End If
WshShell.SendKeys "{F5}"

Uninstall:

Windows Registry Editor Version 5.00

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Directory\Background\shell\Toggle]
"MUIVerb"="Görünüm Seçenekleri"
"SubCommands"="Gizli Dosyaları Göster/Gizle;Sistem Dosyalarını Göster/Gizle;Dosya Uzantılarını Göster/Gizle;Dosya Önizlemelerini Göster/Gizle"
"icon"="%SystemRoot%\\\\System32\\\\shell32.dll,126"
"extended"=""

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CommandStore\shell\Gizli Dosyaları Göster/Gizle]
@="Gizli Dosyaları Göster/Gizle"
"icon"="%SystemRoot%\\System32\\shell32.dll,155"
"extended"=""

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CommandStore\shell\Gizli Dosyaları Göster/Gizle\command]
@="wscript.exe \"C:\\Windows\\System32\\showhidden.vbs\""

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CommandStore\shell\Sistem Dosyalarını Göster/Gizle]
@="Sistem Dosyalarını Göster/Gizle"
"icon"="%SystemRoot%\\System32\\shell32.dll,155"
"extended"=""

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CommandStore\shell\Sistem Dosyalarını Göster/Gizle\command]
@="wscript.exe \"C:\\Windows\\System32\\showshidden.vbs\""

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CommandStore\shell\Dosya Uzantılarını Göster/Gizle]
@="Dosya Uzantılarını Göster/Gizle"
"extended"=""
"icon"="%SystemRoot%\\System32\\shell32.dll,155"

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CommandStore\shell\Dosya Uzantılarını Göster/Gizle\command]
@="wscript.exe \"C:\\Windows\\System32\\showextension.vbs\""

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CommandStore\shell\Dosya Önizlemelerini Göster/Gizle]
@="Dosya Önizlemelerini Göster/Gizle"
"extended"=""
"icon"="%SystemRoot%\\System32\\shell32.dll,155"

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CommandStore\shell\Dosya Önizlemelerini Göster/Gizle\command]
@="wscript.exe \"C:\\Windows\\System32\\showprewiev.vbs\""

bu kodları bir notepad e yapıştırıp ve Dosya - Farklı Kaydet... seçeneğine tıklayın

farkli_kaydet

Açılan pencerede herhangi bir isim verin (dosya ismini istediğiniz şekilde düzenleyin ) ve uzantısı .vbs / .reg olarak kaydedip çalıştırın

farkli_kaydet2

Realkiss


Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Captcha