Maximum , Minimum sayının hücresini bulmak (Excel)Sorun: Belirli bir satırdaki maksimum değere ait sayının sütünuna tekabül eden hücreyi nasıl bulabirim ? satırdan çektiğim maksimum sayının hangi sütundan geldiğini bulmaya çalışıyorum.


şimdiden teşekkürler kolay gelsin...

Cözüm: Macro ile bu isi kolayca yapabilirsiniz
Maximum için

Sub FindMaxValue()

  Dim oRg As Range, iMax As Variant

  Set oRg = Cells
  'Finding the maximum value
  'change Application.Max(oRg) into Application.Max(oRg) to find the maximum value
  iMax = Application.Max(oRg)

  'Select cell containing the min value
  oRg.Find(What:=iMax, _
    After:=oRg.Range("A1"), _
    LookIn:=xlValues, _
    LookAt:=xlPart, _
    SearchOrder:=xlByRows, _
    SearchDirection:=xlNext, MatchCase:=False _
    ).Select

  'Change selected cell format
  With Selection.Interior
    .Pattern = xlSolid
    .PatternColorIndex = xlAutomatic
    .ThemeColor = xlThemeColorAccent3
    .TintAndShade = 0
    .PatternTintAndShade = 0
  End With

  'Displaying min value info
  With Selection
    MsgBox "Max value : " & iMax & vbCrLf & _
    "Cell position " & vbCrLf & _
    "Row : " & .Row & vbCrLf & _
    "Column : " & .Column
  End With

End Sub

Minimum için

Sub FindMinValue()

  Dim oRg As Range, iMin As Variant

  Set oRg = Cells
  'Finding the minimum value
  'change Application.Min(oRg) into Application.Max(oRg) to find the maximum value
  iMin = Application.Min(oRg)

  'Select cell containing the min value
  oRg.Find(What:=iMin, _
    After:=oRg.Range("A1"), _
    LookIn:=xlValues, _
    LookAt:=xlPart, _
    SearchOrder:=xlByRows, _
    SearchDirection:=xlNext, MatchCase:=False _
    ).Select

  'Change selected cell format
  With Selection.Interior
    .Pattern = xlSolid
    .PatternColorIndex = xlAutomatic
    .ThemeColor = xlThemeColorAccent3
    .TintAndShade = 0
    .PatternTintAndShade = 0
  End With

  'Displaying min value info
  With Selection
    MsgBox "Min value : " & iMin & vbCrLf & _
    "Cell position " & vbCrLf & _
    "Row : " & .Row & vbCrLf & _
    "Column : " & .Column
  End With

End Sub

Tested and edited by velociraptor


Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Captcha