Excelde koşullu biçimlendirme kullanımı


Excelde Koşullu biçimlendirme
Microsoft excel belirli öneme sahip verilerin otomatik olarak işaretlenmesi için koşullu biçimlendirme kolaylığı sunmaktadır . Binlerce satırlık verilerden oluşan bir tabloda zarar ettiğimiz satışların


bulunduğu hücrelerin kırmızı renkte olmasını isteyebiliriz böylece bu veriler hemen göze çarpacaktır , yada belirli bir kar marjını aşan hücrelerin otomatik olarak yeşil olması onları hemen diğerlerinden ayırmamızı sağlacaktır. Koşullu biçimlendirme "Giriş" sekmesinde yeralır , buraya tıklandığında aşağı açılır menüden Yeni kural kısmını seçmemiz gerekmektedir

Excel Koşullu biçimlendirmede yeni kural

Karşımıza Yeni biçimlendirme kuralı penceresi açılacaktır , Burada yerleşik olarak sunulan kurallar 6 Adettir.

1. Değerlerine bağlı olarak Tüm hücreleri bçimlendir
2. Yalnızca şunu içeren hücreleri biçimlendir
3. Yalnızca derecelendirilen En üst veya En alt değerleri biçimlendir
4. Yalnızca ortalamanın üstünde veya altında olan değerleri biçimlendir
5. Yalnızca benzersiz veya Yinelenen değerleri biçimlendir
6. Biçimlendirilecek hücreleri belirlemek için formül kullan

Elimizde alım ve satımlardan oluşan bir grafik olduğunu ve zarar ettiğimiz satış rakamlarını Kırmızı renkle biçimlendirmek istediğimizi varsayalım bunu bize üstte sunulan yöntemlerden iki tanesi ile gerçekleştireceğiz.

Yalnızca belirli değere sahip hücreleri biçimlendirelim

Tablomuzda koşullu biçimlendirme yapacağımız sutundaki ilk hücreye gidelim ve aşağıdaki adımları takip edelim.

1. Koşullu biçimlendirme - Yeni kural diyelim ardından Yalnıza şunu içeren hücreleri biçimlendir kısmına tıklayıp (1) açılan sayfada aşağıdaki ayarları yapalım

Koşullu biçimlendirme kural tanımı

2. Biçimlendir butonuna basalım ve burada renk olarak kırmızıyı seçelim , eğer hücre dolgu rengini kırmızı yapacaksak , dolgu sekmesine geçip dolgu rengini belirleyebiliriz. ben sadece yazı tipi renginin kırmızı olmasın istediğim için dolgu rengi ayarı yapmadım.

Excelde Yazı tipi kuralı tanımlama

Tamam butonları ile oluşturduğumuz kuralı onaylayalım . Üstteki kural ile excel , Hücrede Sıfırdan küçük bir değer varsa rengini kırmızı yapacaktır , böylecede bizim zararına satışlarımız bir bakışta görünebilecektir. Eğer bu ilk hücrede oluşturduğumuz kuralı Ctrl + C ile aşağıya doğru kopyalarsak Binlerce satırdan oluşan tablomuzda negatif değere sahip bütün rakamlar kırmızı rengini alacaktır

excelde koşullu biçimlendirmeyi kopyalamak

Hücre biçimlendirmesini formül yardımı ile yapalım

Yine tablonun kar zarar sütunundaki ilk hücreye gidelim ve Giriş sekmesindeyken Koşullu biçimlendirme - Biçimlendirilecek hücreleri belirlemek için formül kullan kısmını seçelim (1) , ardından Bu formül doğru olduğunda değerleri biçimlendir boşluğuna tıklayıp (2) kar zarar sütunu ilk hücresini seçelim (3) ve formül boşluğuna <0 formülünü yazalım , burada dikkat etmemiz gereken kısım formülü aşağıya doğru kopyalayacağımızdan sütun harfinin sağ ve solundaki dolar işaretlerini kaldırmamız gerektiğidir.

Formülle koşullu biçimlendirme

Ardından biçimlendir butonuna tıklayıp (4) renk olarak kırmızıyı seçelim ve Tamam butonuna basalım birkez daha tamam diyerek kuralı oluşturmuş olalım

Excelde Yazı tipi kuralı tanımlama

Aynı kuralı bir EĞER (IF) formülü ile oluşturmak istersek aşağıdaki formül ile negatif değerleri kırmızı renk yapabiliyoruz.

KOşullu biçimlendirmede Eğer fomülü

Görüldüğü gibi Hücrelerdeki değerlere göre vurgu yaptırmak elimizde , bunun sağladığı kolaylık özellikle uzun verilerin yeraldığı yüzlerce satırlık tablolarda çok daha net ortaya çıkacaktır.

- Excel de verileri Grafik haline getirelim Burada

- Excel'de satırları birer arayla renklendirme Burada

- Excelde boş hücreleri topluca silelim Burada

- Bir excel tablosunu sondan başa doğru sıralatmak Burada

- Excel Tablosunu ters çevirmek Burada


2 Yorum Var

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Captcha