Windows kullanıcı adı değiştirme (vbs)Burada verdigimiz registry ile yapilan degisikligi bi sefer .vbs script ile yapacagiz , bunun için aşağıdaki kodlardan faydalanacağız böylece kullanıcı ismi değişikliğini bir tıka indirmiş olacağız

'ChgOwnOrg.vbs - Change WinXP Registered Owner/Organization.
'© Audiodood.

Option Explicit

Set ws = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
Dim ws, t, p1, p2, n, g, cn, cg
Dim itemtype

p1 = "HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\"

n = ws.RegRead(p1 & "RegisteredOwner")
g = ws.RegRead(p1 & "RegisteredOrganization")
t = "Change Owner and Organization Utility"
cn = InputBox("Type new Owner and click OK", t, n)
If cn <> "" Then
ws.RegWrite p1 & "RegisteredOwner", cn
End If

cg = InputBox("Type new Organization and click OK.", t, g)
If cg <> "" Then
ws.RegWrite p1 & "RegisteredOrganization", cg
End If

bu kodları bir notepad e yapıştırıp ve Dosya - Farklı Kaydet... seçeneğine tıklayın

farkli_kaydet

Açılan pencerede herhangi bir isim verin (dosya ismini istediğiniz şekilde düzenleyin ) ve uzantısı .bat/.vbs... olarak kaydedip çalıştırın

farkli_kaydet2


3 Yorum Var

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Captcha