Bir Windows Bilgisayarın benzersiz kimliği


bilgisayar UUID si nasıl bulunur
Eğer bir ağ ortamında Bilgisayarların benzersiz kimliğini tanımlamanız gerekiyorsa neyi referans almak gerekecek diye kafa yorabilirsiniz , geleneksel yöntemde MAC adresi kullanılır (Mesela Ethernet kartının

MAC adresi) gel gelelim bu konudada sıkıntılar çıkacaktır mesela bir bilgisayarda birden fazla Ağ kartı olabilir , mesela Laptoplarda hem Ethernet hemde Wİ-Fİ dediğimiz kablosuz ağ kartı bulunur ilaveten Bluetooth ta birçoğunda standart olarak yeralır , Laptop Kablolu bağlantıdan Kablosuza geçtiğinde MAC adresi de değişecektir. iş bununla da sınırlı değildir , MAC adresi VPN bağlantısında bile değişebilir ayrıca Belirli yazılımlarla maskelenebilir (mac adress spoofing) , sanal makinaları yazmaya bile gerek yok, peki ama bir makinanın benzersizliğinin kontrolünü nasıl sağlayacağız.?

UUID (Universal Unique Identifier) Nedir

UUID Kısaltması Türkçe kelime anlamı olarak Evrensel Benzersiz Tanımlayıcı manasına gelmektedir. 128 bitlik benzersiz bir sayıdır, UUID nin benzersizliğini sağlamak için Bilgisayar donanım bileşenlerinin bir kombinasyonuna dayanır. Garantili bir UUID, UUID'yi oluşturan ana bilgisayarın ağ adresi , bir zaman damgası ve rastgele oluşturulmuş sayılardan oluşur. Ağ adresi benzersiz bir bilgisayar tanımladığından ve zaman damgası, belirli bir ana bilgisayardan oluşturulan her bir UUID için benzersiz olduğundan, bu iki bileşen, benzersizliği yeterince sağlamaktadır. Bununla birlikte, UUID'nin rastgele sayılardan oluşturulmuş unsuru, herhangi bir tahmin edilemeyen soruna karşı bir koruma olarak eklenmiştir.

Windows UUID si nasıl bulunur

Komut istemi dediğimiz CMD yi yönetici yetkilerinde çalıştıralım ve aşağıdaki komutu verelim.İkinci komut C dizinine UUID çıktısını text dosyası şeklinde verir.

wmic csproduct get UUID
wmic csproduct get UUID > C:\UUID.txt

Karşımıza Evrensel Benzersiz Tanımlayıcı numarası olan UUID gelecektir

uuid nasıl bulunur

UUID bir makineyi tanımlamanın en iyi yollarından biri gibi görünmektedir. Windows, Mac ve diğer birçok platformda mevcuttur. Bu 32 karakter uzunluğunda, evrensel olarak benzersiz bir tanımlayıcıdır. Eğer OEM bir bilgisayar kullanıyorsanız ve üstteki komut çıktısı olarak size FFFFFFFF-FFFF-FFFF-FFFF-FFFFFFFFFFFF gibi birşey veriyorsa bu anakart üreticisinizin benzersiz sayıları kullanmadığı anlamına gelmektedir. peki bu durumda yapacağız ?

MachineGuid Değerini Bilgisayar tanımlaması için kullanmak

Her windows kurulumunda Registryde , o bilgisayarın donanımlarının da işin içine katıldığı benzersiz bir tanımlayıcı numara oluşturulur buna da "MachineGuid" ismi verilir. bu değere aşağıdaki anahtardan ulaşabilirsiniz.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Cryptography

İlgili anahtara gittiğimizde karşımıza aşağıdaki gibi bir görüntü çıkacaktır

MachineGuid anahtarı

MachineGuid anahtarı işletim sisteminin kurulu olduğu sabit diskin değişmediği sürece veya Windows yeniden kurulmadığı sürece değişmez.Diğer Donanım değişiklikleri bu anahtarı etkilemeyecektir.Eğer VBs ile Registrydeki bu değeri kolayca görmek isterseniz sayfa sonundaki İndirme linklinden edineceğiniz "MachineGuid.vbe" dosyasını çalıştırmanız yeterlidir.

Vbs ile MachineGUID i okutalım

NOT: Bir Windows , yedeklemeden veya bir klondan geri yüklendiyse MachineGuid değeri birden fazla makinede aynı olacaktır.

Globally Unique Identifier (GUID)

Global olarak benzersiz bir tanımlayıcı (GUID), Windows işletim sistemi veya başka bir Windows uygulaması tarafından oluşturulan belirli bileşenleri, donanımları, yazılımları, dosyaları, kullanıcı hesaplarını, veritabanı girişlerini ve diğer öğeleri tanımlayan 128 bitlik bir sayıdır. Üstte Bir Bilgisayarı tanımlamaya çalışıyorduk , GUID te ise bileşenlerin benzersizliğini vurguluyoruz. Mesela Sabit diskimizin (HDD) dizinlerinin GUID değelerini bulacaksam bunun için Komut isteminden sırası ile aşağıdaki komutları çalıştırmam yeterlidir

mountvol C:\ /L
mountvol D:\ /L

Karşıma her bir dizinin GUID değerleri gelecektir

Dizin GUID değerleri

Eğer aynı işlemi Powershell ile yapacaksak ve busefer Ağ kartlarının GUID değerlerini bulacaksak aşağıdaki komut işimizi görecektir

Get-WmiObject Win32_NetworkAdapter -Filter "netenabled = true" | Select Guid

Yine aynı şekilde bize aşağıdaki çıktıyı verecektir.

Ağ kartı GUID

Eğer Aşağıdaki komutu kullanırsak her bir Ağ adaptörünün kurulum ID sini bulabiliriz

WMIC NICCONFIG GET Description,SettingID

Eğer Sabit disk seri numarasını bulmak istiyorsak bu durumda aşağıdaki komut işimizi görecektir

wmic DISKDRIVE get SerialNumber

Çıktı olarak aşağıdaki gibi bir ekran verecektir

Disk GUID

Eğer MAC adreslerinin dökümünü alacaksak aşağıdaki komut işimize yarayacaktır

wmic nic get MACAddress

WMIC komutlarından aşağıdakilerde işinize yarayabilir

wmic bios get name,serialnumber,version
wmic csproduct get name,identifyingnumber,uuid
wmic cpu get name,CurrentClockSpeed,MaxClockSpeed
wmic cpu get name,CurrentClockSpeed,MaxClockSpeed /every:1

Lütfen WMIC komutlarını çalıştırırken Komut istemini Yönetici yetkilerinde çalıştırmış olduğundan emin olunuz.

- Donanım bileşenlerinin seri numaralarını bulalım Burada

- HDD seri numarasını ve volume ID sini değiştirelim Burada

- Windows 10 da Programsız donanım bilgisi Burada

- Windows 10 da Rastgele donanım adresi kullanma Burada

- Ethernet kartı MAC adresimizi bulalım (.vbs) Burada

- bat dosyası ile diskpart komutlarını sıralı uygulatmak Burada


9 Yorum Var
  1. Avatar for Velociraptor
  2. Avatar for Enes
  3. Avatar for Velociraptor
  4. Avatar for Qner
  5. Avatar for Velociraptor
  6. Avatar for Naci Ceylan
  7. Avatar for Velociraptor
  8. Avatar for Kemal
  9. Avatar for Tufan

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Captcha