Context Menu Enhancer (Sağ tuş Menü ekleyici)Context Menu Enhancer ile Windows Explorer sağ tik menüsüne ek özellikler ekleyerek bazı işleri kolaştırmaya yaran güzel bir program. Özelliklerine bir göz atacak olursak


General Menusunde
Open File Location -- Kısa yolun üzerinde sağ tıklayıp kuruluduğu klasörü açmaya yarar.
Copy To Folder -- Kısa yolu oluşturulmuş klasörün o kısa yoldan kopyalanmasını sağlar.
Move To Folder -- Kısa yolu oluşturulmuş klasörün o kısa yoldan taşınmasnı sağlar.
Create File List -- Klasör içinde dosyaların Listelenmesini sağlar.
Print File List -- Ne kadar klasör var ise o dizindeki klasörleri ve içindeki listeler

My Computer -- Bilgisayarım.
Desktop -- Masa üzerimi Göster kısa yolunu ekler.
My Comtuper --- Bilgisayarım özelliğini kısa yolunu ekler.
Control Panel -- Denetim Masasına ulaşmak için Kısa yol ekler.

Send To -- Gönder Menüsü eklemek için

Download


Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Captcha