Yerel Ağ bağlantımızın ip adresini alalım (.vbs)Cmd den bunu ögernebilecegimizi biliyoruz lakin bazi durumlarda Cmd acilmayabilir , yada cmd yi acmadan bunu ögrenmemiz gerekebilir , bu tür durumlarda aşağıdaki .vbs script oldukca isimize

yarayacaktir

Dim myIPAddress : myIPAddress = ""
Dim objWMIService : Set objWMIService = GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}!\\.\root\cimv2")
Dim colAdapters : Set colAdapters = objWMIService.ExecQuery("Select IPAddress from Win32_NetworkAdapterConfiguration Where IPEnabled = True")
Dim objAdapter
For Each objAdapter in colAdapters
  If Not IsNull(objAdapter.IPAddress) Then myIPAddress = trim(objAdapter.IPAddress(0))
  exit for
Next

Wscript.echo "My IPAddress is " & myIPAddress

bu kodları bir notepad e yapıştırıp ve Dosya - Farklı Kaydet... seçeneğine tıklayın

farkli_kaydet

Açılan pencerede herhangi bir isim verin (dosya ismini istediğiniz şekilde düzenleyin ) ve uzantısı .vbs olarak kaydedip çalıştırın

farkli_kaydet2

Veloicraptor


Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Captcha