Kendini acilisa atip birdahaki boot ta baslayacak bir vbsSorun:

Bana öyle bir vbs script gerekli ki , başka bir .vbs script olusturacak (örn:xyz.vbs) ve bunu registry deki aşağıdaki degere girecek , böylece birdahaki acilista otomatik olarak calisacak

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce

Cözüm:

    
Kod:
strNewScriptPath = "C:\Temp\xyz.vbs"
strScriptText = "MsgBox ""Hi there"""

strKey = "Custom Login Script" ' New Key
strValue = "wscript """ & strNewScriptPath & """"
strRunPath = "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\currentVersion\RunOnce\"

Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set objOutputFile = objFSO.CreateTextFile(strNewScriptPath, True)
objOutputFile.Write strScriptText
objOutputFile.Close
Set objOutputFile = Nothing

Set objShell = CreateObject("WScript.Shell")
objShell.RegWrite strRunPath & strKey, 1, "REG_SZ"
objShell.RegWrite strRunPath & strKey, strValue, "REG_SZ"

MsgBox "Done. Please check the registry."

bu kodları bir notepad e yapıştırıp ve Dosya - Farklı Kaydet... seçeneğine tıklayın

farkli_kaydet

Açılan pencerede herhangi bir isim verin (dosya ismini istediğiniz şekilde düzenleyin) ve uzantısı .vbs olarak kaydedip çalıştırın

farkli_kaydet2


Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Captcha