Sağ tık ta hedefi bul yeralsınBir Programin hedef klasörünü bulmak için genellikle o program kisayolunu sağ tıklayıp özellikler > hedefi bul deriz , fakat bu özelligi cokca kullanıyorsaniz direk sağ tikladigmizda hedefi bul diye


bir opsiyonumuz olsun istiyorsak aşağıdakileri uygulamamiz yeterlidir:

1. aşağıdaki kodu not defterine yapistirip bir isim veriniz ve uzantısıni .bat olacak şekilde herhangi bir yere kaydedin:

cmdow.exe @ /hid
@echo off
setlocal
set FT="%TEMP%\Find_Target.tmp"
set FTV="C:\WINDOWS\system32\Find_Target.vbs"
@echo REGEDIT4>%FT%
@echo.>>%FT%
@echo [HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile\Shell\Hedefi Bul\command]>>%FT%
@echo @="wscript.exe \"C:\WINDOWS\system32\Find_target.vbs\" \"%%1\"">>%FT%
@echo.>>%FT%
@echo.>>%FT%
@echo Dim param, filenam, targt, shortct>%FTV%
@echo Set param = WScript.Arguments>>%FTV%
@echo filenam = param (0)>>%FTV%
@echo Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")>>%FTV%
@echo Set shortct = WshShell.CreateShortcut(filenam)>>%FTV%
@echo targt = shortct.TargetPath>>%FTV%
@echo WshShell.Run "%windir%\explorer.exe /select," ^& Chr(34) ^& targt ^& Chr(34)>>%FTV%
regedit /s hedef.reg
del /q %FT%
endlocal

Bu yukaridaki .bat kodu calistirildiginda C:\Windows\system32 klasörünün içine Find_Target.vbs isminde bir vbs olusturur , eger birşekilde sizde bu olusmadi ise aşağıdakini notepad e yapistirip Find_target.vbs şeklinde C:\Windows\system32 içine atiniz

Dim param, filenam, targt, shortct
Set param = WScript.Arguments
filenam = param (0)
Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
Set shortct = WshShell.CreateShortcut(filenam)
targt = shortct.TargetPath
WshShell.Run "C:\Windows\explorer.exe /select," & Chr(34) & targt & Chr(34)

Asil isi yapan bu ve birazdan kullanacagimiz sağ tikta hedefi bul olusmasini sağlayan registry kaydidir.

2. aşağıdaki registry kaydini calistiriniz:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile\Shell\Hedefi Bul\command]
@="wscript.exe \"C:\\WINDOWS\\system32\\Find_target.vbs\" \"%1\""

artik sağ tikta hedefi bul diye bir Opsiyonumuz var

Mendenn


Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Captcha