Registry dosyalarını .bat a çeviren .bat dosyasıexe halinde degilde .bat halinde .rag dosyasini .bat dosyasina ceviren bir kod ariyorsaniz aşağıdaki .bat kodlarini inceleyebilir ve gelistirebilirsiniz , verilen cevirici kodlari reg dosyalarini .bat a ceviriyor

Ceviriçinin kayitlari:

@echo off
setlocal enableextensions enabledelayedexpansion
for /f "skip=1 tokens=*" %%a in ('type %1') do (
 set line=%%a
 if "!line:~-1!"=="]" (
 set key=!line:[=!
 set key=!key:]=!
 set key=!key:HKEY_CURRENT_CONFIG=HKCC!
 set key=!key:HKEY_LOCAL_MACHINE=HKLM!
 set key=!key:HKEY_CLASSES_ROOT=HKCR!
 set key=!key:HKEY_CURRENT_USER=HKCU!
 set key=!key:HKEY_USERS=HKU!
 if "!key:~0,1!"=="-" (
  echo REG DELETE "!key:~1!" /f
 ) else (
  echo REG ADD "!key!" /f
 )) else (
 for /f "tokens=1* delims==" %%b in ('echo !line!') do (
  set val=
  if not %%~b==@ set val=%%~b
  set dat=%%c
  if "!dat:~0,1!"=="-" (
  echo REG DELETE "!key!" /v "!val!" /f
  ) else (
  set typ=SZ
  if /i "!dat:~0,6!"=="dword:" set typ=DWORD&set dat=!dat:dword=!&set dat=!dat:~1!
  if /i "!dat:~0,7!"=="hex^(2^):"set typ=EXPAND_SZ&set dat=!dat:hex^(2^)=!&set dat=!dat:~1!
  echo REG ADD "!key!" /v "!val!" /t REG_!typ! /d !dat! /f
))))

Bunu C dizinine test.bat olarak kaydedelim yine C dizinine deneme.reg adli iceriginin .bat a cevrilmesi gereken registry kaydini koyalim , son olarak ta cmd yi calistirip su komutu verelim:

C:\>test.cmd deneme.reg > sonuc.bat

Böylece deneme.reg kodlari sonuc.bat icerisinde bat dosyasinda kullanilabilir haliyle olusmus oldu.bu kodları bir notepad e yapıştırıp ve Dosya - Farklı Kaydet... seçeneğine tıklayın

farkli_kaydet

Açılan pencerede herhangi bir isim verin (dosya ismini istediğiniz şekilde düzenleyin ) ve uzantısı .bat olarak kaydedip çalıştırın

farkli_kaydet2

Mendenn


Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Captcha