Local Ip adresimizi .vbs ile bulalımLocal ip adresimizi ögrenmenin birden fazla yolu vardir bunlardan birtanesi başlat > calistir > cmd > ipconfig

komutu vermektir bir digeri ise Asağidaki .vbs komutlarıdır , bu kodları bir notepad e yapıştırıp ve Dosya - Farklı Kaydet... seçeneğine tıklayın

farkli_kaydet

Açılan pencerede herhangi bir isim verin (dosya ismini istediğiniz şekilde düzenleyin ) ve uzantısı .bat/.vbs... olarak kaydedip çalıştırın

farkli_kaydet2

strcomputer = "."
Set objWMIService = GetObject("winmgmts:" _
    & "{impersonationLevel=impersonate}!\\" & strComputer & "\root\cimv2")

Set colItems = objWMIService.ExecQuery _
    ("Select * From Win32_NetworkAdapterConfiguration Where IPEnabled = True")

for each objitem in colitems

strIPAddress = Join(objitem.IPAddress, ",")
         IP = stripaddress
wscript.echo ip

next

Artik cift clickledigimizde verdigi adres Local Ip adresimizdir


Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Captcha