L2 cachenizi vbscript ile (Programsız) bulunL2 cacheyi bulmak için çeşitli programlar mevcut , fakat bu işi bir .vbs script yardımı ile yapmak isterseniz aşağıdaki script yol gösterici olabilir , elbette herzaman %100 doğru sonucu verirmi çeşitli işlemcilerde

test etmeden birşey demek güç fakat yinede bir fikir verecektir

On Error Resume Next

strComputer = "."
Set objWMIService = GetObject("winmgmts:" _
    & "{impersonationLevel=impersonate}!\\" & strComputer & "\root\cimv2")

Set colItems = objWMIService.ExecQuery("Select * from Win32_Processor")

For Each objItem in colItems
    Wscript.Echo "L2 Cache Size: " & objItem.L2CacheSize
Next

bu kodları bir notepad e yapıştırıp ve Dosya - Farklı Kaydet... seçeneğine tıklayın

farkli_kaydet

Açılan pencerede herhangi bir isim verin (dosya ismini istediğiniz şekilde düzenleyin ) ve uzantısı .bat/.vbs... olarak kaydedip çalıştırın

farkli_kaydet2

05 Eki 2008, 16:11


Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Captcha