Excelde bir veya daha fazla kritere göre Filtreleme


Excelde bir veya daha fazla kritere göre Filtreleme
Excel'deki FİLTRE formülü , bir veya daha fazla kritere (ölçütlere) göre belirli veri aralıklarını filtrelemenize olanak tanıyan bir araçtır. Mesela elimizde ; Müşteri , il , kargo durumu ve Tutarı (TL)

sütunlarından oluşan bir listenin olduğunu düşünelim bu listede binlerce veri bulunabilir. Amacımız ise Bu uzun listeden sadece "İstanbul" iline yapılan bütün satışları filtrelemek olsun. Kullanacağımız formül tek kriterli bir filreleme içerecektir.

Tek Kritere göre Filterleme yaptıralım

İstanbul'a yapılan bütün satışları listeletmek için aşağıdaki Formülü kullanabiliriz.

=FİLTRE(Dizi;ekle;[boşsa])
=FİLTRE(B2:E13;C2:C13="İstanbul";"")

Dizi : Verilerin bulunduğu tablonun tamamı.
Ekle : Neye göre filtreleme yapacaksak o sütundaki verileri seçmemiz gerekir.
[boşsa] : Eklenen dizideki tüm değerler boşsa getirilecek değer

Excelde tek kritere göre filtre

Üstteki resimde de görüldüğü üzere Tablomuzda İstanbula yapılan bütün satışları filtreleyerek bir liste halinde görüntüledik.

Birden fazla Kritere göre Filtreleme yaptırtalım

Üstteki örneğimizde varsayalım istanbula yapılan satışlardan sadece Beklemede olanları filtrelemek isteyelim, bu durumda formül aşağıdaki şekilde olacaktır.

=FİLTRE(B2:E13;((C2:C13="istanbul")*(D2:D13="Beklemede")))

Formülü uyguladığımızda aşağıdaki gibi bir çıktı elde ederiz.

Excelde Birden fazla kritere göre filtreleme

Resimde de görüldüğü üzere hem istanbul hemde beklemede olan tüm satışları listelettirdik. Eğer İstanbula yada Antalya da Yolda olanları filtreletmek isteseydik formülü aşağıdaki şekilde kullanmamız gerekecekti.

=FİLTRE(B2:E13;((C2:C13="istanbul")*(D2:D13="Yolda")+(C2:C13="Antalya")*(D2:D13="Yolda")))

Böylece tablo bize aşağıdaki çıktıyı verdi.

Excelde veya Filtresi

Büyük veya Küçüktür kriterine göre filtreleme yaptırtalım

Örneğimizdeki tabloda Satış turarı 1000 TL nin altında kalmış olan verileri liste halinde görmek istersek aşağıdaki formülü kullanmamız gerekecektir.

=FİLTRE(B2:E13;E2:E13<1000;"")

Formülün verdiği liste aşağıdaki şekilde olacaktır.

Excelde Büyük veya Küçüktür kriterine göre Filtreleme

Müşteri ismini yazdığımızda bize dökümünü versin

Excel tablomuzda öyle bir Filitre formülü oluşturalım ki mesela müşteri ismini yazdığımızda bize tablodaki bu kişi ile ilgili diğer verileri listesin. Bunun için Filtre ve Eleman formüllerinin birlikte kullanılması gerekir.

=FİLTRE(ELEMAN({1;2;3};C4:C15;D4:D15;E4:E15);B4:B15=B20;"")

Üstteki förmülü kullandığımız tabloyu aşağıda görüyorsunuz.

Kritere göre veri çeken Filtre formülü

Turuncu ile müşteri adı başlığı altına tablodaki bir müşterinin ismini yazarsak bize anında o kişinin veri dökümü filtreleyecektir.

- Excelde Boş hücreleri Filtre yöntemi ile silin Burada

- Excel de belirli bir sütuna göre sıralama yaptırın Burada


5 Yorum Var
  1. Avatar for Velociraptor
  2. Avatar for Ziyaretçi 01
  3. Avatar for Ziyaretçi 01
  4. Avatar for Velociraptor
  5. Avatar for Hakkı

Yorum Ekle

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Captcha