işletim sisteminiz hakkında programsız detaylı bilgi (.vbs)işletim sisteminizin türü , en son format tarihi , kayitli kullanıcısi , seri numarasi bilgilerini bir tikla programsiz öğrenmek istiyorsanız aşağıdaki kodu kulanarak bu işi kolayca gerçekleştirebilirsiniz

Set dtmConvertedDate = CreateObject("WbemScripting.SWbemDateTime")

strComputer = "."
Set objWMIService = GetObject("winmgmts:" _
& "{impersonationLevel=impersonate}!\\" & strComputer & "\root\cimv2")

Set colOperatingSystems = objWMIService.ExecQuery _
("Select * from Win32_OperatingSystem")

For Each objOperatingSystem in colOperatingSystems
Wscript.Echo "Caption: " & objOperatingSystem.Caption
dtmConvertedDate.Value = objOperatingSystem.InstallDate
dtmInstallDate = dtmConvertedDate.GetVarDate
Wscript.Echo "Install Date: " & dtmInstallDate
Wscript.Echo "Registered User: " & objOperatingSystem.RegisteredUser
Wscript.Echo "Serial Number: " & objOperatingSystem.SerialNumber
Next

bu kodları bir notepad e yapıştırıp ve Dosya - Farklı Kaydet... seçeneğine tıklayın

farkli_kaydet

Açılan pencerede herhangi bir isim verin (dosya ismini istediğiniz şekilde düzenleyin ) ve uzantısı .vbs olarak kaydedip çalıştırın

farkli_kaydet2


Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Captcha