Usb depoloma aygıtlarının performansını arttırıcı fixUSB depolama aygıtlarının en fazla aktarım boyutunu artırmaya yönelik güncelleştirmedir . Bu güncelleştir meyi yükledikten sonra, Usbstor.sys sürücüsünde en fazla aktarım boyutunu 64 kilobayttan

(KB) 2 megabayta (MB) çıkarabilirsiniz.

DownloadAnasayfası

Bu güncelleştirmeyi yükledikten sonra, USB depolama aygıtlarının en fazla aktarım boyutunu artırmak için aşağıdaki registry kaydını uygulayın:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\usbstor\VVVVPPPP]
"MaximumTransferLength"=dword:001fffe0

Ondalık'ı ta değer aralığı 65535 (64 K) ila 2097120 (2 M) arasında bir değer olmalıdır üstteki .reg kaydı en yüksek olan 2097120 değerini içermektedir

Son olarak bilgisayarınızı restart edin

Notlar:
VVVV aygıt tanımlayıcısı idVendor'ı onaltılık biçimde temsil eder.
PPPP aygıt tanımlayıcısı idProduct'ı onaltılık biçimde temsil eder.


Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Captcha