Windows 7 deki icon cache yi onaralımEger masaüstündeki ikonlarda sorunlar yasiyorsaniz Burada verdigimiz küçük yazılımi deneyebilirsiniz , fakat bu isi yazılımsiz halletmek istiyorsanız aşağıdakileri uygulamaniz yeterlidir


1. Öncelikle icon cacheyi silecegiz bunun için aşağıdaki .bat dosyasini kulanacagiz (aşağıdaki kodlari bir txt dosyasina yapistirip bir isim verin ve uzantısı .bat olacak şekilde kaydedin

@echo off
taskkill /f /IM explorer.exe
CD /d %userprofile%\AppData\Local
DEL IconCache.db /a
Start explorer.exe

2. Asağidaki registry kaydini uygulayin (Normalde 500 olan icon cacheyi 2048 e cikaracaktir)

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer]
"Max Cached Icons"="2048"

Eger hepsini birarada yapmak istiyorsanız aşağıdaki .bat dosyasini calistirin:

@echo off
reg DELETE HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer /v "Max Cached Icons" /f
reg ADD HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer /v "Max Cached Icons" /t REG_SZ /d 2048

taskkill /IM explorer.exe /F 
If exist %userprofile%\AppData\Local\IconCache.db goto delID
goto :main

:delID
cd /d %userprofile%\AppData\Local
del IconCache.db /a
goto main

:main
shutdown /r /t 0
exit

2 Yorum Var
  1. Avatar for Velociraptor
  2. Avatar for ziyaretçi

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Captcha