WebDav(Web-based Distributed Authoring and Versioning), Http(Hypertext Transfer Protocol) üzerinden uzak sunucudaki dosya işlemlerini sağlayan bir uygulama protokolüdür , Apache içinde webdav