GUID (Globally Unique Identifier) , bir öğeyi benzersiz şekilde tanımlamak için kullanılabilen 128 bitlik bir değerdir. GUID'ler, tekrarlanma olasılığı çok düşük olan benzersiz bir tanımlayıcı gerektiğinde