Windows düzgün çalışmadığında ilk yapılan şeylerden biri de güvenli modda boot edp hatanın devam edip etmediğine bakmaktır , eğer windows güvenli modda boot ediyor fakat normal olarak