MTU (Maximum transmission unit) yada Maksimum iletim birim , bir ağ üzerinden iletilebilen sayısal veri biriminin maksimum boyutudur (paket veya çerçeve boyutu). Transmission Control Protocol (TCP)