Piksel,bir görüntünün veya ekranın bir bilgisayarın yazdırma veya görüntüleme kapasitesine sahip en küçük kısmıdır.Ölü piksel, RGB'nin (red, green, blue) yani kırmızı, yeşil, mavi alt piksellerin hepsinin kalıcı