Microsoft un windows güvenlik duvarı (Firewall) ile direkt olarak herhangi bir web sayfasını yasaklayamazssınız fakat o web sayfasının ip adresini yasaklayabilirsiniz.Bir web sayfasına erişimi yasaklama