SID (Security Identifier) yada Türkçesi ile Güvenlik Tanımlayıcı, Microsoft Windows NT deki bir etki alanı denetleyicisinin Güvenlik Hesabı Yöneticisi (SAM) veritabanında bulunan ve bir etki alanındaki