Müzik evrenseldir ve insanları ırk, cinsiyet ve etnik kökenden bağımsız olarak birbirine bağlar fakat Bilgisayardan gelen sesin kalitesi de önemlidir, müziğinizin doğal olmasını istersiniz. Duyacağınız ses,