Microsoftun anlamsız şekilde Powershell i kullandırtmaya çalışması nafile bir çaba gibi görünüyor oysa çok daha kaliteli ve bizzat Microsofun işletim sisteminde kullandığı Vbs hem daha hızlı hem daha