Windows güvenilirlik izleyicisi, uygulama ve sistem hatalarını otomatik olarak izler ve bunların kayıtlarını tutar , Olay Görüntüleyicisi'ni kullanırsanız bu tarz birçok kayda ulaşırsınız gel gelelim kullanımı