Excel büyük - küçük harf değişikliğiherhangi bir hücredeki yazinin hepsini büyük harf haline getirmek yada hepsini küçük harf haline getirmek istiyorsanız veya yazinin bas harfi büyük digerleri küçük hale gelsin istiyorsanız


aşağıdaki ipucunu kullanabilirsiniz
=UPPER(A1) - A1 hücresindeki yazinin hepsini büyük harf haline getirir
=LOWER(A1) - A1 hücresindeki yazinin hepsini küçük harf haline getirir
=PROPER(A1) - A1 hücresindeki yaziyi bas harfi büyük digerleri küçük hale getirir
Türkcesi:
=BÜYÜKHARF(A1)
=KÜÇÜKHARF(A1)
=YAZIM.DÜZENİ(A1)

Eger bunu bir macro ile yapmak isterseniz

Sub ChangeCase()
  Dim Rng As Range
  On Error Resume Next
  Err.Clear
  Application.EnableEvents = False
  For Each Rng In Selection.SpecialCells(xlCellTypeConstants, _
       xlTextValues).Cells
    If Err.Number = 0 Then
      ' Rng.Value = StrConv(Rng.Text, vbUpperCase)
      ' Rng.Value = StrConv(Rng.Text, vbLowerCase)
      ' Rng.Value = StrConv(Rng.Text, vbProperCase)
    End If
  Next Rng
  Application.EnableEvents = True
End Sub

Kaynak

Word da


Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Captcha