Bios bilgilerini programsız .vbs ile öğrenelimEger Bios üreticinizi , tarihini , SMbios versionunu... bir tikla öğrenmek istiyorsanız aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz elbetteki bilgisayar açılışında eğer anakart üreticisinin logosu yoksa

(Hoş olsada nasıl kapatılacağını yine eski yazılarımızda vermiştik) yukaridaki resimde yeralan bilgileri size verecektir

strComputer = "."
Set objWMIService = GetObject("winmgmts:" _
  & "{impersonationLevel=impersonate}!\\" & strComputer & "\root\cimv2")
Set colBIOS = objWMIService.ExecQuery _
  ("Select * from Win32_BIOS")
For each objBIOS in colBIOS
  Wscript.Echo "Manufacturer: " & objBIOS.Manufacturer
  Wscript.Echo "Name: " & objBIOS.Name
  Wscript.Echo "Release Date: " & objBIOS.ReleaseDate
  Wscript.Echo "Serial Number: " & objBIOS.SerialNumber
  Wscript.Echo "SMBIOS Version: " & objBIOS.SMBIOSBIOSVersion
  Wscript.Echo "Version: " & objBIOS.Version
Next

acemi arkadaşlara kodu nasıl kullanacaklarını daha ayrıntılı açıklamak icabederse ; bu kodları bir notepad e yapıştırıp ve Dosya - Farklı Kaydet... seçeneğine tıklayın

farkli_kaydet

Açılan pencerede herhangi bir isim verin (dosya ismini istediğiniz şekilde düzenleyin ) ve uzantısı .bat/.vbs... olarak kaydedip çalıştırın

farkli_kaydet2

Lütfen verdiğimiz scriptleri Çalıp başka yerde yaımlamayınız , bu scriptler faydalanasınız diye içeriği şifrelenmeden veriliyor.


Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Captcha