Script ile yazı içeriğinde kelime yada rakam değişikliği


Script ile yazıdaki kelime yada rakam değişikliği
Yazılarımızda bazı windows sorunlarına çözümler buluyoruz ve bu çözümleri adım adım açıklamaya çalışıyoruz , elbetteki bunları uygulayabilenler olduğu gibi bazı adımları zor ve karmaşık bulup


uygulayamayanlarda oluyor Buradaki başlığımızda hava durumu aracının tamiri ile ilgili olası çözüm adımlarını sıralamıştık , kullanıcıların bazıları şunları otomatikleştirsenizde bizi uğraştırmasanız diye yazmışlar , elbetteki her başlık için yazılım kodlamak pek olası ve mantıklı görünmediğinden işimizi scriptler ile halletmeye çalışıyoruz , linkini verdiğimiz başlıkta hava durumu aracının teklrar çalışır hale gelmesi için aşağıdaki yolda yeralan Config.xml dosyanın içerisinde yeralan bazı rakamların editlenmesi gerek

%localappdata%\Microsoft\Windows Live\Services\Cache

Adımları zor olmamasına rağmen elbetteki herkesin yapmasını beklemek güç , konumuz da bu adımları otomatikleştirmek , buradaki esas konu da .vbs ile bir dosyanın içerisinde yeralan bir rakam kelime vs nin değiştirilmesi , unun için bir .vbs birde .bat scriptinden faydalanıldı , gelelim içeriklerine:

bul_ve_degistir.vbs

If WScript.Arguments.Count <> 3 then
 WScript.Echo "usage: Find_And_replace.vbs filename word_to_find replace_with "
 WScript.Quit
end If

FindAndReplace WScript.Arguments.Item(0), WScript.Arguments.Item(1), WScript.Arguments.Item(2)

function FindAndReplace(strFilename, strFind, strReplace)
  Set inputFile = CreateObject("Scripting.FileSystemObject").OpenTextFile(strFilename, 1)
  strInputFile = inputFile.ReadAll
  inputFile.Close
  Set inputFile = Nothing
  Set outputFile = CreateObject("Scripting.FileSystemObject").OpenTextFile(strFilename,2,true)
  outputFile.Write Replace(strInputFile, strFind, strReplace)
  outputFile.Close
  Set outputFile = Nothing
end function 

üstteki kod istediğimiz değişikliği sağlayan .vbs kodudur bunu çalıştırabilmek için bir .bat dosyasından faydalanıyoruz

run.bat kodları

Bat dosyası ne ile neyi değiştireceğimizi belirlediğimiz yerdir mesela
%localappdata%\Microsoft\Windows Live\Services\Cache\Config.xml içerisinde yeralan ;

<services refresh="60">değeri 60 tan 45 e 
<operation interval="30"/>Değeri 30 dan 15 e
<operation interval="15"/>15 olan değeri 10 a
<operation interval="30"/> 30 olan değeri 15 e

düşürmemiz gerekiyor bunun için aşağıdaki kodları kullandık

@echo off
bul_ve_degistir.vbs "%localappdata%\Microsoft\Windows Live\Services\Cache\Config.xml" "15" "10"
bul_ve_degistir.vbs "%localappdata%\Microsoft\Windows Live\Services\Cache\Config.xml" "60" "45"
bul_ve_degistir.vbs "%localappdata%\Microsoft\Windows Live\Services\Cache\Config.xml" "30" "15"

Kodlarda sıralama şu açıdan önemli mesela son kodu başa yazssaydık bu durumda Config.xml dosyasında 30 olan değeri de 10 yapmış olacaktık 30 > 15 > 10 , daha başta 15 i 10 yaparsak bu hatadan kurtulmuş oluyoruz. Bu üstteki kodlar herhangi bir dosyanın içerisinde yeralan bir veya daha fazla kelimenin otomatik olarak değiştirilmelerinde pratiklik sağlayacaktır run.bat çalıştırıldığında .vbs yardımı ile gerekli değişiklikleri yapmaktadır

Örnek uygulama


Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Captcha