vbs ile kullanıcı tanımlı registry değeri yazdırmak


vbs ile registry yazdir
Bir önceki konumuzda Microsoft EDGE nin varsayılan indirme klasörünü değiştirmeyi anlatmıştık Burada , bizi takip eden bir kullanıcımız aynen şöyle yazmış ; sağolun fakat o registry yolu

okadar uzunki elle yapmaya kalkanlar ya hata yapacaktır yada vazgeçecektir , eğer oluru var ise bize sadece yolunu belirtip işlemi gerçekleştirecek birşeyler sunmanız mümkünmüdür ?
Elbette oturup her ipucu için Program yada script kodlamamız mümkün değil fakat registry değerinin uzunluğu konusunda takipçimiz haklı , ayrıca registry Windowsun kalbi olduğundan yapılacak bir hata sistemin açılmamasına bile sebep olabilir o sebeple arkadaşımızın isteğini haklı bulup birkaç satırlık bir kod karaladım , isterseniz kodlar üzerinde biraz açıklama yapayım

vbsile_varsayilan_indirme_yolu

InputBox ile kullanıcıya "Edge varsayılan indirme klasör yolu" nu girmesini istiyorum , fakat "iptal" tuşuna basarsa script devam etmesin diye de gerekli kodu ekliyorum , MsgBox ile Kullanıcının girdiği veriyi okutup kontrol etmesi için tekrar ekrana getiriyorum

belirtilen_yol

Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
Input1 = InputBox("Edge varsayılan indirme klasör yolu") 
If Input1 = "" Then WScript.quit()
MsgBox ("Belirttiğiniz yol: " & Input1)

Aşağıdaki kısımda yazdıracağım registry anahtarı ile ilgili parametreyi kullanıyorum

Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell")
Const HKEY_CURRENT_USER = &H80000001
strComputer = "."
Set objReg=GetObject( _
"winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}!\\" & _
strComputer & "\root\default:StdRegProv")

Aşağıdaki kısımda registry yolunu belirtiyorum ve buraya nasıl bir değer oluşturacağımı belirtiyorum mesela objReg.SetExpandedStringValue dersem REG_EXPAND_SZ değeri oluşturacaktır , bu da çalışır ama ben REG_SZ değeri oluşturmak istediğimden , objReg.SetStringValue şeklinde kullanıyorum

strKeyPath = "Registry Yolu"
objReg.CreateKey HKEY_CURRENT_USER,strKeyPath
strValueName1 = "Default Download Directory"
objReg.SetStringValue HKEY_CURRENT_USER,_
strKeyPath,strValueName1,Input1
WScript.Echo "İşlem başarılı şekilde gerçekleşti"

Anahtar yolu olarak "Input1" i yazdırıyorum (ki bunu kullanıcıya tanımlatmıştım) Sondaki mesajlada işlem başarılı diyorum

islem_basarili

Böylece sondaki linkten indireceğiniz vbs scripti oluştu bunu türkçe ve ingilizce olmak üzere iki dilde oluşturdum , Test sistemin Windows 10 Pro dur ve Microsoft EDGE nin indirme yolu başarılı şekilde değiştirildi , yanına bu yolu silip varsayılan hale getirsin diye de .reg kaydını ekledim , aslında bunu da vbs ile halledebilirdik lakin birkaç gündür bir soğuk algınlığım varki bir kelime yazmak bile külfet geliyor , idare edin.

Download


2 Yorum Var

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Captcha