Bir programı sonlandıralım (.vbs)Bazen bir Programi .vbs ile sonlandirmamiz gerekebilir , ki genellikle küçük capli programciklar yapiyorsaniz bunun bazi durumlarda kacinilmaz olduğu bir gercektir , herneyse bu gibi durumlarda


aşağıdaki .vbs kodunu kullanabilirsiniz

Option Explicit
Dim objWMIService, objProcess, colProcess
Dim strComputer, strProcessKill
strComputer = "."
strProcessKill = "'msnmsgr.exe'"

Set objWMIService = GetObject("winmgmts:" _
& "{impersonationLevel=impersonate}!\\" _
& strComputer & "\root\cimv2")

Set colProcess = objWMIService.ExecQuery _
("Select * from Win32_Process Where Name = " & strProcessKill )
For Each objProcess in colProcess
objProcess.Terminate()
Next
WSCript.Echo "Just killed process " & strProcessKill _
& " on " & strComputer
WScript.Quit
' End of WMI Example of a Kill Process 

yada

strComputer = "."
strProcessToKill = "msnmsgr.exe" 

Set objWMIService = GetObject("winmgmts:" _
	& "{impersonationLevel=impersonate}!\\" _ 
	& strComputer & "\root\cimv2") 

Set colProcess = objWMIService.ExecQuery _
	("Select * from Win32_Process Where Name = '" & strProcessToKill & "'")

count = 0
For Each objProcess in colProcess
	objProcess.Terminate()
	count = count + 1
Next

Üstteki örnegimizde messenger (msnmsgr.exe) sonlandirilmistir , siz bunun yerine istediğiniz başka bir yazılımin exe sini yazabilirsiniz.bu kodları bir notepad e yapıştırıp ve Dosya - Farklı Kaydet... seçeneğine tıklayın

farkli_kaydet

Açılan pencerede herhangi bir isim verin (dosya ismini istediğiniz şekilde düzenleyin ) ve uzantısı .bat/.vbs... olarak kaydedip çalıştırın

farkli_kaydet2

Velociraptor


Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Captcha