Birlikte Aç listesinden program kaldırma


open_with
Kayıtlı bir dosya türünü farenin sağ düğmesiyle tıklattığınızda, dosyayı açmak için bir program seçmek için Birlikte Aç komutunu kullanabilirsiniz. Kullanmakta olduğunuz program seçili dosya

türünü açamaz olsa bile, kullandığınız her program, dosya türü için Birlikte Aç listesine eklenir. Birlikte Aç iletişim kutusunda Microsoft Paint (SPaint.exe) seçerseniz, metin (.txt uzantılı bir dosya) belgesi açtığınızda, Boya metin belgelerini açamaz olmasına rağmen Örneğin, Paint programını tüm metin belgeleri için Birlikte Aç listesinde listelenir. Bunlardan istemediklerimizi silmek için öncelikle aşağıdaki anahtara gidelim

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts

Bu anahtar altında her kayıtlı dosya tipini bulacaksınız ve bunun altında da OpenWithList anahtarı yeralır (Birlikte aç) bu anahtar altında ise MRUList isminde bir alt anahtarda ayni uzantı için kullanılabilecek yazılımlar yeralır , ilk harf mevcut yazılımı ikincisi ve üçüncüsü alternatifleri temsil eder , mesela aşağıdaki benim Mp3 listem

open_with2

görüldüğü üzere bende Mp3 ler Movie maker ile açılacak şekilde ayarlanmış (yanlış) bunu aşağıdaki hale getiriyorum

open_with3

böylece Mp3 lerim Winampla açılır hale geldi


Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Captcha