Excelde hücrelerdeki en büyük veya küçük değeri bulalım


Excelde en büyük veya küçük değer
Excel tabloları kullanırken bazen En büyük veya en küçük değeri bulmak isteyebiliriz. Binlerce rakamdan oluşan bir tabloda bunu yapmak ilk bakışta zor görünsede excelin sunduğu fonksiyonlardan İki tanesini

kullanarak veya bir macro yardımı ile seçili hücrelerde yeralan rakamlardan en büyük veya en küçüğünü anında bulabiliriz. Mesela elimizdeni excel tablosunda , en yüksek satış miktarları yeralıyordur veya rakamlar içerisinden en düşük fiyatı bulmak isteyebiliriz , aşağıdaki örneklerde bu işin nasıl yapıldığını açıklamaya çalışacağız.

1. Excelde Hücreler içerisindeki en büyük rakamı bulalım (Fonksiyon)

Elimizde herhangi bir ürünün Adedini içeren bir tablo olsun , satır aralarında bilerek boşluk bıraktım , bu örnekteki rakamların onbinlerce satırdan oluştuğunu hayal edin amacımız en küçük rakamı bulmak olsun . Excelin bu konuda bize sunduğu formüller aşağıdaki tabloda verilmiştir. (örneğimizde rakamlar B3 - B18 aralığında sıralanmaktadır)

=MAK(B3:B18)
=BÜYÜK(B3:B18;1)
=BÜYÜK(B3:B18;2)
=BÜYÜK(B3:B18;EĞERSAY(B3:B18;MAK(B3:B18))+1)

İlk iki formül en büyük rakamı , sonraki iki formül ise en büyük ikinci rakamı vermektedir , eğer en büyük üçüncü rakamı bulmak istiyorsak formülde Noktalı virgülden sonra "3" rakamını kullanmamız gerekir.

Excelde enbuyuk sayıyı bulmak

Excelde Maksimum (En büyük) değeri veren Macro

Eğer bu iş için bir macro kullanmak istersek aşağıdaki kodları çalıştırmamız yeterlidir.

Sub FindMaxValue()

  Dim oRg As Range, iMax As Variant

  Set oRg = Cells
  'Finding the maximum value
  'change Application.Max(oRg) into Application.Max(oRg) to find the maximum value
  iMax = Application.Max(oRg)

  'Select cell containing the min value
  oRg.Find(What:=iMax, _
    After:=oRg.Range("A1"), _
    LookIn:=xlValues, _
    LookAt:=xlPart, _
    SearchOrder:=xlByRows, _
    SearchDirection:=xlNext, MatchCase:=False _
    ).Select

  'Change selected cell format
  With Selection.Interior
    .Pattern = xlSolid
    .PatternColorIndex = xlAutomatic
    .ThemeColor = xlThemeColorAccent3
    .TintAndShade = 0
    .PatternTintAndShade = 0
  End With

  'Displaying min value info
  With Selection
    MsgBox "Max value : " & iMax & vbCrLf & _
    "Cell position " & vbCrLf & _
    "Row : " & .Row & vbCrLf & _
    "Column : " & .Column
  End With

End Sub

Macroların nasıl kaydedileceği konusunda ayrıntılı açıklamaları Buradaki başlığımızda vermiş ve birde video paylaşmıştık. İlaveten sayfa sonundaki linkte yeralan Download linkinden edineceğiniz excel tablosunda macronun çalışmasını inceleyebilir ve Macro kodlarına text şeklinde ulaşabilirsiniz. En büyük sayıyı bulmak istediğiniz hücreleri seçtikten sonra Klavyedeki Ctrl ve s tuşlarına basarsanız karşınıza aşağıdaki gibi bir ekran gelecektir.

Macro ile minimum ve maksimum değerleri bulmak

2. Excelde Hücreler içerisindeki en küçük (Minimum) rakamı bulalım (Fonksiyon)

Üstteki örneğimizde busefer en küçük rakamı bulmaya çalışırsak Bu seferde aşağıdaki formülleri kullanmamız gerekecektir

=MİN(B3:B18)
=KÜÇÜK(B3:B18;1)
=KÜÇÜK(B3:B18;2)
=KÜÇÜK(B3:B18;EĞERSAY(B3:B18;MAK(B3:B18))+1)

Üstteki formüllerde ilk iki formül en küçük rakamı sondaki iki formül ise En küçük ikinci rakamı vermektedir , Eğer en küçük Üçüncü rakamı bulmak istiyorsak bu durumda Noktalı virgülden sonra Üç rakamını kullanmamız gerekecektir.

Excelde en küçük rakamı belirlemek

Excelde Minimum (En küçük) değeri veren Macro

Bir klavye tuşu ile seçtiğiniz hücrelerin içerisindeki en küçük rakamı anında bulmak istiyorsanız aşağıdaki macroyu kullanabilirsiniz.

Sub FindMinValue()

  Dim oRg As Range, iMin As Variant

  Set oRg = Cells
  'Finding the minimum value
  'change Application.Min(oRg) into Application.Max(oRg) to find the maximum value
  iMin = Application.Min(oRg)

  'Select cell containing the min value
  oRg.Find(What:=iMin, _
    After:=oRg.Range("A1"), _
    LookIn:=xlValues, _
    LookAt:=xlPart, _
    SearchOrder:=xlByRows, _
    SearchDirection:=xlNext, MatchCase:=False _
    ).Select

  'Change selected cell format
  With Selection.Interior
    .Pattern = xlSolid
    .PatternColorIndex = xlAutomatic
    .ThemeColor = xlThemeColorAccent3
    .TintAndShade = 0
    .PatternTintAndShade = 0
  End With

  'Displaying min value info
  With Selection
    MsgBox "Min value : " & iMin & vbCrLf & _
    "Cell position " & vbCrLf & _
    "Row : " & .Row & vbCrLf & _
    "Column : " & .Column
  End With

End Sub

Sayfa sonundaki "mak_min.xlsm" excel dosyasını indirdikten sonra en küçük değeri otomatik olarak buldurmak için Klavyenizdeki Ctrl ve a tuşlarına basınız otomatik olarak en küçük değeri size verecektir.

- Excel de sütun harfleri sayı oldu Burada

- Excelde rakamlara sıra numarası vermek Burada

- Excel'de satırları birer arayla renklendirme Burada

- Excelde klavye yön tuşları çalışmaz oldu Burada

- Excel de Düşayara (Vlookup) Komutu Burada


5 Yorum Var
 1. Avatar for filiz
 2. Avatar for Velociraptor
 3. Avatar for antiparazit
 4. Avatar for Velociraptor
 5. Avatar for hakan polat

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Captcha